[Vật lí 12] Bài tập

D

dragonet7

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tìm phát biểu sai: Hai nguyên tố khác nhau có đặc điểm quang phổ vạch phát xạ khác nhau về…
  • độ sáng tỉ đối giữa các vạch quang phổ;
  • bề rộng các vạch quang phổ;
  • số lượng các vạch quang phổ;
  • màu sắc các vạch và vị trí các vạch màu.
quote]Tìm phát biểu sai: Hai nguyên tố khác nhau có đặc điểm quang phổ vạch phát xạ khác nhau về…
  • độ sáng tỉ đối giữa các vạch quang phổ;
  • bề rộng các vạch quang phổ;
  • số lượng các vạch quang phổ;
  • màu sắc các vạch và vị trí các vạch màu.
[/quote]
 
D

dragonet7

be rong nhi
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
 
Top Bottom