[Vật lí 12] Bài tập

N

nhonx

Sao lại không đả động được nhỉ? SGK Vật Lí 12 NC. trang 131, dòng đầu tiên, dưới hình 24.2, có ghi rõ "Sóng điện từ là sóng ngang"
 
Top Bottom