[Vật lí 12] Bài tập

T

tanna.hanthuyen11a12

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Người ta làm thí nghiệm với lưỡng kính Frexen để đo bước sóng ánh sáng [ tex]\lambda[/tex] của một bức xạ đơn sắc.Khoảng cách từ S đến lưỡng lăng kính là d=0.5m từ lưỡng lăng kính đến màn là l=1m , đầu tiên người ta dùng bức xạ [ tex]\lambda[/tex] rồi đo khoảng cách từ vân sáng thứ 10 bên trái đến vân sáng thứ 10 bên phải so với vân sáng trung tâm thấy chúng cách nhau 4.5 mm . Sau đó thay bức xạ [ tex]\lambda[/tex] bằng bức xạ [ tex]\lambda[/tex] '=0.6 [ tex]\mu[/tex]m thì dc 6mm
* Bước sóng [ tex]\lambda[/tex] nhận giá trị bao nhiu [ tex]\mu[/tex]m ?
A.0.65 B.0.35 C.0.45 D.Một gt khác
*Biết n lăng kính=1.5. Góc triết quang A của lăng kính có thể nhận gt đúng là ?
A.20 phút B.20 độ C.2.2 phút D.2 phút
* Số vân sáng quan sát được trên màn ứng với hai bức xạ [ tex]\lambda[/tex] và
[ tex]\lambda[/tex] ' lần lượt là bao nhiu?
A.27 và 21 B.21 và 27 C.37 và 31 D.Một gt khác

Khó wa làm giúp mình với!!!
 
Top Bottom