[Vật lí 11]Bài tập về A,U,V của lực điện trường

T

tettrungthu17896

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1)Một electrôn chuyển động dọc theo một đường sức của điện trường đều có cường độ 364V/m. Electrôn xuất phát từ điểm M với vận tốc 3,2.106m/s. Thời gian kể từ lúc xuất phát đến khi nó quay trở về điểm M là?

2)Một quả cầu kim loại bán kính 10cm. Tính điện thế gây bởi quả cầu tại điểm A cách tâm quả cầu 40cm và tại điểm B trên mặt quả cầu, biết điện tích của quả cầu là - 5.10-8C?Đ/á:. VA = - 1125V; VB = - 4500V
 
Last edited by a moderator:
S

socviolet

1)Một electrôn chuyển động dọc theo một đường sức của điện trường đều có cường độ 364V/m. Electrôn xuất phát từ điểm M với vận tốc 3,2.106m/s. Thời gian kể từ lúc xuất phát đến khi nó quay trở về điểm M là?

Ta có: $F.\Delta t=\Delta \vec{P} = \vec{P} - \vec{P_o}=2\vec{P}$
=> $\Delta t=\frac{2P}{F}=\frac{2mv_o}{|e.E|}=\frac{2.1,9.10^{-31}.3,2.10^6}{|-1,6.10^{-19}.364|}=10^{-7}$ (s)
2)Một quả cầu kim loại bán kính 10cm. Tính điện thế gây bởi quả cầu tại điểm A cách tâm quả cầu 40cm và tại điểm B trên mặt quả cầu, biết điện tích của quả cầu là - 5.10-8C?Đ/á:. VA = - 1125V; VB = - 4500V

$U_A=E_A.d=\frac{9.10^9.|-5.10^{-8}|}{0,4^2}.0,4=1125V$
Vì điểm A nằm cách xa tâm quả cầu => $U_A=-1125V$
Tương tự, $U_B=\frac{9.10^9.|-5.10^{-8}|}{0,1^2}.0,1=4500V$
...
 
Top Bottom