[Vật lí 10] Nội lực và ngoại lực

N

nhokmaruco

hà, mình cũng hỉu vừa vừa, nôm na là thế này, nội lực là lực bên trong (ẹc,cái này ai chả bjt), điển hình khi giải toán là lực căng của dây, tức là ko trực típ gây ra chuyển động của vật, còn ngoại lực tất nhiên ngược lại, gây ra chuyển động cho vật như: trọng lực, lực kéo, lực ma sát,vv
 
Top Bottom