[Vật lí 10] bài tập

G

goodboy_1507

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thả một hòn đá từ mép một vách núi dựng đứng xuống vực sâu. Sau 3,96s từ lúc thả thì nghe thấy tiếng hòn đá chạm đáy vực sâu. Biết g = 9,8m/s2 và tốc độ truyền âm trong không khí là 330m/s. Tìm chiều cao của vách đá bên bờ vực đó
  • 76,8m.
  • 1306,8m.
  • 69m.
  • 82m.

Các pác thử làm nhanh bài này xem lào
 
N

ngomaithuy93

Thả một hòn đá từ mép một vách núi dựng đứng xuống vực sâu. Sau 3,96s từ lúc thả thì nghe thấy tiếng hòn đá chạm đáy vực sâu. Biết g = 9,8m/s2 và tốc độ truyền âm trong không khí là 330m/s. Tìm chiều cao của vách đá bên bờ vực đó
  • 76,8m.
  • 1306,8m.
  • 69m.
  • 82m.
Các pác thử làm nhanh bài này xem lào
Gọi h là chiều cao vách đá.
\Rightarrow [TEX]\frac{h}{330}+\sqrt{\frac{2h}{9,8}}=3,96[/TEX]
\Rightarrowh=69m:)>-
 
Top Bottom