Vật lí Vận tốc

Jones Jenifer

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
580
1,740
229
19
Du học sinh
Surrey School
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/ 1 người đi xe máy từ A đến B. Trên đoạn đường đầu đi hết 20', đoạn còn lại đi trong thời gian 30' với vận tốc 15m/s. Hỏi đoạn đường đầu dài bao nhiêu? bik vận tốc trug bình của nguời đó trên cả quãng đường là 45km/h
2/ 1 oto đag chuyển động trên đường. Trong 2/3 thời gian đầu oto chuyển động vs vận tốc 60km/h, thời gian còn lại oto chuyển động với vận tốc 40km/h. Tính vận tốc trug bình của oto cả quãng đường.
 

bienxanh20

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
902
1,298
299
1/ 1 người đi xe máy từ A đến B. Trên đoạn đường đầu đi hết 20', đoạn còn lại đi trong thời gian 30' với vận tốc 15m/s. Hỏi đoạn đường đầu dài bao nhiêu? bik vận tốc trug bình của nguời đó trên cả quãng đường là 45km/h
2/ 1 oto đag chuyển động trên đường. Trong 2/3 thời gian đầu oto chuyển động vs vận tốc 60km/h, thời gian còn lại oto chuyển động với vận tốc 40km/h. Tính vận tốc trug bình của oto cả quãng đường.
1.Có : 45km/h= 12,5m/s
[tex]\frac{\frac{1}{3}x+15.0,5}{\frac{5}{6}}[/tex] = 12,5
Giải phương trình tìm được x( vận tốc đoạn đường đầu) => độ dài đoạn đường đầu
2. Coi tổng thời gian đi = 1
Có : v trung bình = [tex]\frac{\frac{2}{3}.60+ \frac{1}{3}.40}{1}[/tex]
 

Tưi Tưi

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng sáu 2017
493
696
119
21
1) [tex]s_2=54.\frac{1}{2}=27(km)=[/tex]

[tex]v_{tb}=\frac{s_1+s_2}{t_1+t_2}=\frac{s_1+27}{\frac{1}{3}+\frac{1}{2}}=45\Rightarrow s_1=10,5(km)[/tex]

2) [tex]s_1=60.\frac{2}{3}t=40t[/tex]

[tex]s_2=40.\frac{1}{3}=\frac{40}{3}t[/tex]

[tex]v_{tb}=\frac{s_1+s_2}{t}=\frac{40t+\frac{40}{3}t}{t}\approx 53,3(km/h)[/tex]
 
Top Bottom