[văn nghị luận 11] giúp mình đề kiểm tra này với!

T

thanmattroi95

Xem nhẹ những ham muốn vật chất tầm thường vươn lên cuộc sống thanh cao, nghệ sĩ
-Khẳngđịnh:Không,chẳng(điệptừ) Khẳng định, tự hào, kiêu hãnh: Một mình nhà thơ giữa cõi thế gian, không phải siêu phàm, không vướng nợ trần tục, nhưng cũng vào loại ít ai sánh kịp. Tất cả cũng là để thể hiện cho hết cái tôi cá nhân ngao nghễ, ngất ngưỡng
Với NCT ngay khi thực hiện nghĩa vua tôi, ông cũng thể hiện sự ngất ngưỡng của mình. Bởi thế ông mới có thể tồn tại được trong một cuộc chơi đầy thú vị mà không sợ hiểm nguy
Một cách đầy bản lĩnh, TG hạ câu thơ cuối cùng:

Trong bài thơ, giữa nội dung tư tuởng , cảm xúc của nhà thơ có một sự cộng hưởng tốt đẹp. Có lẽ phải nhờ đến thể hát nói, cái ngất ngưỡng của NCT mới được thể hiện hết cung bậc và ngược lại, phải nhờ đến cái ngất ngưỡng đó thì thể thơ hát nói mới phát lộ hết tiềm năng của mình trong việc thể hiện những nhu cầu, khao khát của con người cá nhân, tự do
-Bài ca ngất ngưỡng thể hiện đậm nét lí tưởng sống của NCT: coi tất cả là một cuộc chơi và luôn hết mình trong cuộc chơi đó. Không có gì mâu thuẩn giữa cái vì đời và cái vì mình. Ông tự hào về những đóng góp của bản thân và về thái độ sống ngất ngưỡng mà mình đã thể hiện ở mọi nơi mọi lúc

xem thế nào nhé
 
C

congchualolem_b

Cái tôi của NCT là sự ngất ngưởng của ông, nó dàn trải cả bài thơ nên để làm đc đề này bn phải đi phân tích cả bài thơ để làm rõ cái tôi, cái ngất ngưởng ấy. Về phân tích bài thơ bn có thể tìm lại các topic trong văn 11, có nhiều lắm _._!
 
Top Bottom