Địa 12 văn hóa -giáo dục -y tế

A

aqnacm

Vấn đề giáo dục của việt nam là từ trên xuống dưới nhưng các bố lại thích sửa từ dưới lên trên :))

Ở việt nam kém nhất là đào tạo đại học và sau đại học nhưng các nhà cải cách thì lại cứ đâm đầu vào cải cách phổ thông
 
B

bechuoitieu

trời tớ tốt nghiệp rùi ngán ngẩm lắm dễ cực kì. Nghĩ sao mà thi vào thi khó mà thi ra thì dễ. Bọn bạn mình đi chép đồ án của năm cũ, còn mình thì tự làm nên bị nói là ngu chẳng hiểu các vị trên bộ nghĩ gì nhỉ
 
Top Bottom