Sử 10 Văn hóa châu Á

saperlipopette

Học sinh
Thành viên
26 Tháng năm 2018
35
7
31
28
Yên Bái
Chuyên Nguyễn Tất Thành

Võ Nguyễn Thu Uyên

Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Cu li diễn đàn
20 Tháng ba 2017
4,002
12,546
991
19
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
  • Văn hóa truyền thống Ấn Độ có ảnh hưởng đến nhiều nước Châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á thông qua việc giao lưu buôn bán.
  • Về chữ viết: Chữ Phạn được truyền bá sang Đông Nam Á từ những thế kỉ đầu công nguyên. Ban đầu, nhiều dân tộc ở khu vực này đã dùng chữ Phạn làm chữ viết của mình. Sau đó nhiều nước đã sáng tạo chữ viết riêng trên cơ sở chữ Phạn như: Chữ Chăm pa cổ của người Chăm pa (thế kỉ IV), chữ Khơ - me cổ của người Khơ - me (đầu thế kỉ VII)...
  • Dòng văn học Hindu của Ấn độ cũng được truyền bá sang Đông Nam Á với nhiều đề tài văn học viết và văn học truyền miệng.
  • Về tôn giáo: Nhiều nước ĐNA theo đạo phật, đạo Hinđu của Ấn độ như Chăm - pa, Phù Nam, Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan....
  • Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc: ĐNA chịu ảnh hưởng kiến trúc Hinđu và kiến trúc phật giáo của Ấn độ (Tháp Chàm ở Việt Nam, Ăng-co vát và Ăng-co Thong ở Campuchia....)
  • Văn hóa Ấn độ ảnh hưởng khá toàn diện và sâu sắc đến các nước Đông Nam Á, tuy nhiên, mỗi dân tộc Đông Nam Á vẫn xây dựng nền văn hóa mang đậm bản sắc riêng.
 
Top Bottom