Sử 10 Văn hoá Champa

Minht411

Học sinh
Thành viên
20 Tháng mười 2021
189
106
46
16
TP Hồ Chí Minh
Vì sao người Việt cổ và người Champa lại theo chế độ mẫu hệ chứ không phải phụ hệ ạ?
Anna HanHello chị Bèo! Bây giờ chúng ta nên suy xét lại thời người Việt Cổ và người Chăm Pa sống là thời nào? Đã gọi là "Cổ" tức là TCN, và người Chăm Pa với người Việt Cổ rất hòa bình hiền hòa. Chính vì vậy tại thời điểm này, hai dân tộc mới chỉ hái lượm, săn bắt thôi, và phụ nữ đứng đầu là chính do chăm lo gia đình con cháu, làm đồ thủ công mỹ nghệ. Với phụ hệ, nó chỉ bắt đầu khi đã bắt đầu nhà nước, nông nghiệp và thời PK khởi đầu, do vậy nhu cầu có đất đai vườn ruộng cao và người dân đi cướp đất các nước khác (Việc này chỉ có con trai làm), nó sẽ xảy ra nhanh hơn với các nước hiếu chiến hơn, chủ đích mở rộng cao hơn (Như VQ Anh, Pháp, TQ,...)

___
Anything else,Bèo? :)
 
Top Bottom