Toán Vận dụng bđt Bunhia-cốp-ski để tìm cực trị

Aya shameimaru

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng ba 2017
201
154
179
Địa ngục đẫm máu

Tony Time

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng sáu 2017
691
1,103
189
21
Bà Rịa - Vũng Tàu
Taylors College
1. Cho 2x + 5y = 7. Tìm max của A= [tex]\frac{1}{2}x^2+y^2[/tex]
2. Tìm min A= [tex]\frac{4}{4-x}+\frac{1}{x-3}[/tex] với 3<x<4
3. Tìm min B= [tex]\frac{9}{16-4x}+\frac{1}{9x-27}[/tex] với 3<x<4
1. Ta có
[tex](8+25)A=(\frac{1}{2}x^2+y^2)(8+25)\geq 2x+5y=7\Leftrightarrow 33A\geq 7\Leftrightarrow A\geq \frac{7}{33}[/tex]
Dấu "=" xảy ra khi.... (bạn tự làm tiếp nha, nhớ kết hợp vs đk 2x + 5y = 7 nữa nha)

P/s: Trễ rồi, mấy bài kia khi khác giải tiếp nha
 

Ann Lee

Cựu Mod Toán
Thành viên
14 Tháng tám 2017
1,782
2,981
459
Hưng Yên
1. Ta có
[tex](8+25)A=(\frac{1}{2}x^2+y^2)(8+25)\geq 2x+5y=7\Leftrightarrow 33A\geq 7\Leftrightarrow A\geq \frac{7}{33}[/tex]
Dấu "=" xảy ra khi.... (bạn tự làm tiếp nha, nhớ kết hợp vs đk 2x + 5y = 7 nữa nha)

P/s: Trễ rồi, mấy bài kia khi khác giải tiếp nha
-Bạn ơi, áp dụng BĐT Bunhiacopxki bị nhầm rồi. Sửa lại là [tex](8+25)A=(8+25)(\frac{1}{2}x^{2}+y^{2})\geq (2x+5y)^{2}=7^{2}\Rightarrow A\geq \frac{49}{33}[/tex].
-Hơn nữa, đề yêu cầu tìm max, không phải tìm min đâu
 

Ann Lee

Cựu Mod Toán
Thành viên
14 Tháng tám 2017
1,782
2,981
459
Hưng Yên
Tìm min A= 44−x+1x−344−x+1x−3\frac{4}{4-x}+\frac{1}{x-3} với 3<x<4
[tex]A=\left [ \left ( \sqrt{\frac{4}{4-x}} \right )^{2} +\left ( \sqrt{\frac{1}{x-3}} \right )^{2}\right ][/tex]
Áp dụng BĐT Bunhiacopxki:
[tex]A.\left [ \left ( \sqrt{4-x} \right )^{2} +\left ( \sqrt{x-3} \right )^{2}\right ]\geq \left ( \sqrt{\frac{4}{4-x}.(4-x)}+\sqrt{\frac{1}{x-3}.(x-3)} \right )^{2}= 9[/tex]
Mà [tex](\sqrt{4-x})^{2}+(\sqrt{x-3})^{2}= 1[/tex]
[tex]\Rightarrow A\geq 9[/tex]
Dấu "=" xảy ra ...... ( bạn tự tìm nốt nha, nhớ kết hợp thêm đk 3<x<4)
Tìm min B= 916−4x+19x−27916−4x+19x−27\frac{9}{16-4x}+\frac{1}{9x-27} với 3<x<4
[tex]B= \left ( \sqrt{\frac{9}{16-4x}} \right )^{2}+\left ( \sqrt{\frac{1}{9x-27}} \right )^{2} = \left ( \frac{3}{2\sqrt{4-x}} \right )^{2}+\left ( \frac{1}{3\sqrt{x-3}} \right )^{2}[/tex]
Từ đây thì làm tương tự câu 2.
Chúc bạn học tốt :)
 
  • Like
Reactions: lean0803
Top Bottom