GDCD Vận động

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,025
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Ví dụ như trong học tập thì bản thân em vận động như em học bài và làm bài tập đã là vận động rồi. Bên cạnh đó em soạn bài cũng như truy bài cũng là vận động. Trả bài kiểm tra miệng cũng là vận động.
Rèn luyện thì rèn luyện thể dục thể thao này (vận động thể chất), rèn luyện ý thức đạo đức (vận động tư duy khối óc),...
 
Top Bottom