[Văn 9]_Một số đề văn cần giúp đỡ

V

vuongtoandanphung

chi tiết cái bóng conbf làm câu chuyện thắt nút, mở nút mottj cách hợp lí và tự nhiên. vũ nương chết là do cái bóng và dược minh oan cũng nhờ cái bóng. ngoài ra, từ cái bóng trong câu chuyện, tác giả cũng muốn nói một diều rằng : trên đời thật có những bất trắc không ai có thể ngờ được. và những cái bất ngờ ấy có thể cứu sống một con người ( trong " Chiếc lá cuối cùng " của O.hen_ri ) và cũng có thể giết chết một con người như trong nội dung câu chuyện
 
A

anhlavippzo

hình ảnh cái bóng trong bài truyện người con gái Nam Xương cho ta thấy rằng tinh cảm của Vũ Nương dành cho người chồng thật sâu nặng.Nàng coi cái bóng của mình như chồng và bảo với bé đản rằng đó là cha của nó.thế nhưng hình ảnh cái bóng lại chính là nỗi oan của Vũ Nương.Chỉ qua 1 lời nói của bé đản mà trương sinh đã đẩy vợ đến chỗ chết.nhưng lại chính cái bóng ấy lại giải oan cho Vũ Nương khi 2 cha con ngồi bên nhau quanh đống Lửa.Trương Sinh vô cùng đâu khổ khi biết là mình đã nghi oan cho vợ.câu chuyện có thể kết thúc ở đây nhưng tác giả vẫn viết thêm hậu chuyện dể cho câu chuyen có phần hay hơn trong lòng người đọc
 
Top Bottom