[văn 8]nghi luan xa hoi

M

mia_kul

Dàn ý:

MB:+ Định nghĩa món quà từ thiên nhiên ấy (vì đề của bạn ko rõ ràng lắm ^^)
+Ý nghĩa của "món quà" ấy (dành 1 tí thôi nhé)
TB: +Nói rõ hơn về những "món quà" : là nguồn nước sạch, là cánh rừng xanh tươi, là bầu ko khí trong lành,...
+(tiếp tục) những ý nghĩa, tầm quan trọng của những "món quà" của thiên nhiên
+cách đón nhận của con ng` (2 mặt nhé): một số ng trân trọng nó, một số ng vô lương tâm, hám lợi đã quên nguồn gốc của những "món quà"...,
+kết quả của việc làm đó
KB: Nhấn mạnh về tầm quan trọng của "món quà" từ nhiên nhiên và hậu quả của việc làm vô ý thức.

 
Top Bottom