[văn 8]Đi bộ ngao du

P

p3b3o_091098

Đi bộ ngao du ngoài là việc đi bộ để nâng cao sức khỏe thì nó còn có:
- Đi bộ được tự do thoải mái, không bắt buộc
- Đi bộ giúp tìm kiếm thêm kiến thức
 
Top Bottom