văn 5

P

pety_ngu

Lớp 5

Đọc bài ca dao sau
ĐI CẤY
Người ta đi cấy lấy công,
Tôi nay đi cấy còn trông (1) nhiều bề.
Trông (2) trời, trông (3) đất, trông (4) mây,
Trông (5) mưa, trông (6) nắng, trông (7) ngày, trông (8) đêm.
Trông (9) cho chân cứng đá mềm,
Trời yên, biển lặng mới yên tấm lòng.[/CENTER][/CENTER]
Hãy cho biết:
] trông[/B] trong các kết hợp nào ở bài ca dao trên được dùng theo nghĩa gốc ( nhìn để nhận biết)?

]b) trông[/FONT][/B] trong các kết hợp nào ở bài ca dao trên được dùng theo nghĩa chuyển ( mong, mong đợi)?
Từ trông còn nghĩa chuyển là “ để ý, nhìn ngó, coi sóc, giữ gìn cho yên ổn”. Hãy đặt một câu với từ trông được dùng theo nghĩa chuyển đó.[/FONT]
2.Dùng các tiếng trông,mong, chờ, đợi, ngóng để tạo thành 10 từ ghép. Hãy nhận xét về nghĩa của các từ vừa ghép được.
3.Đọc đoạn thơ sau của nhà thơ Thái Vĩnh Linh:
Từ khi bà yếu
Tấm lưng thêm còng
Bố sắm chiếc gậy
Đặt sẵn trong phòng.

Nhưng bà lại bảo
Gậy nào vững hơn
Bàn tay của cháu
Dắt bà sớm hôm?

Em hãy cho biết : ở khổ thơ thứ hai, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Nhờ biện pháp nghệ thuật đó, tác giả nói được cảm nghĩ của bà về cháu như thế nào?
2. Viết bài văn ( ít nhất 20 câu) tả một đồ vật hoặc con vật , cảnh vật có kỉ niệm đẹp đẽ hoặc sâu sắc đối với em trong những năm tháng học tập dưới mái trường tiểu học.[/FONT][/I][/B]
[/FONT]
 
Top Bottom