Use the past simple tense to complete the sentences.

Misato-Miki

Học sinh
Thành viên
15 Tháng mười một 2018
88
48
36
Phú Thọ
THCS Lý Tự Trọng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

II. Use the past simple tense to complete the sentences.
1. I (visit) _________my grandparents yesterday.
2. She (buy)_____________ a lot of souvenirs last summer vacation.
3. My mother (give)__________ me a yellow cap.
4
4. They (arrive)____________ at the airport at eight o'clock this morning.
5. I (speak) ____________to her about my vacation.
6. Mr. Quang (teach) _____________mathematics for many years.
7. I (see) __________you at the party last night.
8. The children (be) ________very happy on their trip to Nha Trang.
9. Minh (put)________ the cake on the table.
10. They (live)________ here two years ago.
 

ahn___w

Học sinh gương mẫu
Thành viên
22 Tháng một 2020
1,156
4,288
416
Thanh Hóa
Love Sickgirls ❣️
II. Use the past simple tense to complete the sentences.
1. I (visit) _________my grandparents yesterday.
2. She (buy)_____________ a lot of souvenirs last summer vacation.
3. My mother (give)__________ me a yellow cap.
4
4. They (arrive)____________ at the airport at eight o'clock this morning.
5. I (speak) ____________to her about my vacation.
6. Mr. Quang (teach) _____________mathematics for many years.
7. I (see) __________you at the party last night.
8. The children (be) ________very happy on their trip to Nha Trang.
9. Minh (put)________ the cake on the table.
10. They (live)________ here two years ago.
1.visited
2.bought
3. gave
4. arrived
5. spoke
6. taught
7. saw
8. were
9. put
10. lived
Chúc bạn học tốt^^

Sunny
 

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,659
4,751
471
17
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
Câu 6 ở đó có thể là sai đề vì rõ ràng là phải chia HTHT mà em.
Theo mình là đề chính xác rồi ^^ For + khoảng thời gian dùng để diễn tả, làm rõ một hành động nào đã diễn ra trong bao lâu, và không phải cứ có for + khoảng thời gian là thì hoàn thành (thực tế thì cấu trúc này có thể đi với tất cả các thì). Quay lại với câu trên, khi chia thì QKĐ (taught) thì ta có thể hiểu rằng trong quá khứ, thầy Quang đã đi dạy nhiều năm ròng nhưng giờ thì không còn nữa. Nếu đề không yêu cầu chia QKĐ thì ta chia "has taught" cũng không sai, nhưng đề đã yêu cầu thế thì chỉ có taught là đáp án đúng thôi :D
P/s : Sau đây là một vài ví dụ sử dụng cấu trúc for + khoảng thời gian mà không liên quan tới thì hoàn thành :
  • I will attend the conference for 1 week.
  • Last summer, I stayed with my grandparents for 1 month.
  • ...
 
Top Bottom