English THCS Use the correct word forms

nekomimichan

Học sinh mới
Thành viên
25 Tháng chín 2018
10
7
6
17
Bình Phước
THCS Long Hưng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

Use the correct word forms.(giải thích hộ mk tại sao điền đáp án đấy)
1.Everyone was very_____ to me.(friend)
2.you can't be______ on your parents.(depend)
3.We were impressed by the _____ of the city(beautiful)
4.The editor weclomes _____ from readers on any subject (correspond)
5.English,Tamil and Chinese are ____ spoken in Malaysia.(wide)
6.The festival is _____ held in Hung King Temple.(official)
 
  • Like
Reactions: Tam Cửu

Tam Cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng mười một 2017
976
1,995
186
19
Hải Dương
Đại học
Use the correct word forms.(giải thích hộ mk tại sao điền đáp án đấy)
1.Everyone was very_____ to me.(friend)
2.you can't be______ on your parents.(depend)
3.We were impressed by the _____ of the city(beautiful)
4.The editor weclomes _____ from readers on any subject (correspond)
5.English,Tamil and Chinese are ____ spoken in Malaysia.(wide)
6.The festival is _____ held in Hung King Temple.(official)
1. friendly
2.depended
3.beauty
4.correspondence
5.widely
6.officially
 

Tuấn Anh Phan Nguyễn

Á quân kiên cường WC 2018
Thành viên
5 Tháng tư 2017
2,897
7,030
694
Quảng Trị
THPT
1.Everyone was very___friendly__ to me.(friend)
very + adj
2.you can't be___dependent___ on your parents.(depend)
dependent on/upon sb/sth for sth: phụ thuộc vào...
3.We were impressed by the ___beauty__ of the city(beautiful)
mạo từ + N
4.The editor weclomes ___correspondence__ from readers on any subject (correspond)
(dịch)
5.English,Tamil and Chinese are __widely__ spoken in Malaysia.(wide)
giữa hai động từ cần một trạng từ
6.The festival is __officially___ held in Hung King Temple.(official)
giữa hai động từ cần một trạng từ
 

nekomimichan

Học sinh mới
Thành viên
25 Tháng chín 2018
10
7
6
17
Bình Phước
THCS Long Hưng
1.Everyone was very___friendly__ to me.(friend)
very + adj
2.you can't be___dependent___ on your parents.(depend)
dependent on/upon sb/sth for sth: phụ thuộc vào...
3.We were impressed by the ___beauty__ of the city(beautiful)
mạo từ + N
4.The editor weclomes ___correspondence__ from readers on any subject (correspond)
(dịch)
5.English,Tamil and Chinese are __widely__ spoken in Malaysia.(wide)
giữa hai động từ cần một trạng từ
6.The festival is __officially___ held in Hung King Temple.(official)
giữa hai động từ cần một trạng từ
Thanks so much
 
Top Bottom