Use a simple past or past perfect tense form

0989555389

Học sinh
Thành viên
14 Tháng tám 2019
20
3
21

Attachments

  • C488EF4E-47B4-40F7-8FFA-E8E4ADD12402.jpeg
    C488EF4E-47B4-40F7-8FFA-E8E4ADD12402.jpeg
    98.7 KB · Đọc: 50
  • 3D723CED-20B8-46CA-AB09-91EA6C6962CE.jpeg
    3D723CED-20B8-46CA-AB09-91EA6C6962CE.jpeg
    28.9 KB · Đọc: 36

Phạm Tùng

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2020
360
1,102
111
Nam Định
THPT Trần Hưng Đạo
1. The patient (die)...before the doctor (arrive)...
2. As the fire (break).. . out, people (hurry)...out of their house
3. I (meet)...him yesterday.
....... trong file đính kèm..........
1. had died/arrived
2. broke/hurried
3. met
Chúc bạn học tốt!!!
 

Trịnh Thị Mai Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng tám 2020
457
1,369
106
Thanh Hóa
Trường Trung học Cơ Sở Định Hưng
1. The patient (die)...before the doctor (arrive)...
2. As the fire (break).. . out, people (hurry)...out of their house
3. I (meet)...him yesterday.
....... trong file đính kèm..........
Bạn kham thảo ạ!
1. had died/ arrived
2. broke/ hurried
3. met
4. recognized/ had seen
5. had stayed
6. had applied
7. arrived/ had destroyed
8. arrived/ had assembled
9. had sent
10. didn't speak/ hadn't been introduced
11. said/ had done
12. paid/ left/ went
13. hadn't been sleeping
14. had broken down
15. felt/ hadn't flown
16. Did they go?/ arrived
17. had heard/ didn't find
18. had tried on
19. weren't having/ got
20. were/ hadn't seen
Chúc bạn học tốt nhé
 
Top Bottom