Unit 7: Saving Energy

Thảo luận trong 'Tài liệu học thuật tiếng Anh lớp 9' bắt đầu bởi phuongdaitt1, 20 Tháng ba 2019.

Lượt xem: 729

 1. phuongdaitt1

  phuongdaitt1 Cựu Phó nhóm Tiếng Anh Thành viên

  Bài viết:
  1,884
  Điểm thành tích:
  471
  Nơi ở:
  Tiền Giang
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Vĩnh Bình
  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  I. Vocabulary
  - energy (n) năng lượng
  - bill (n) hóa đơn
  - enormous (a) quá nhiều, to lớn
  - reduce (v) giảm
  - reduction (n) sự giảm lại
  - plumber (n) thợ sửa ống nước
  - crack (n) đường nứt
  - pipe (n) đường ống (nước)
  - bath (n) bồn tắm
  - faucet (n) = tap vòi nước
  - drip (v) chảy thành giọt
  - tool (n) dụng cụ
  - fix (v) lắp đặt, sửa
  - waste (v) lãng phí
  - appliance (n) đồ dùng
  - solar energy năng lượng mặt trời
  - nuclear power năng lượng hạt nhân
  - provide (v): supply cung cấp
  - power (n): electricity điện
  - heat (n, v) sức nóng, làm nóng
  - install (v) lắp đặt
  - coal (n) than
  - luxuries (n) xa xí phẩm
  - necessities (n) nhu yếu phẩm
  - consumer (n) người tiêu dùng
  - consume (v) tiêu dùng
  - consumption (n) sự tiêu thụ
  - effectively (adv) có hiệu quả
  - household (n) hộ, gia đình
  - lightning (n) sự thắp sáng
  - account for chiếm
  - replace (v) thay thế
  - bulb (n) bong đèn tròn
  - energy-saving (a) tiết kiệm năng lượng
  - standard (n) tiêu chuẩn
  - last (v) kéo dài
  - label (v) dán nhãn
  - scheme (n): plan kế hoạch
  - freezer (n) tủ đông
  - tumble dryer máy sấy
  - model (n) kiểu
  - compared with so sánh với
  - category (n) loại
  - ultimately (adv): finally cuối cùng, sau hết
  - as well as cũng như
  - innovation (n): reform sự đổi mới
  - innovate (v): reform đổi mới
  - conserve (v) bảo tồn, bảo vệ
  - conservation (n) sự bảo tồn
  - purpose (n) mục đích
  - speech (n) bài diễn văn
  - sum up: tóm tắt
  - gas (n) xăng, khí đốt
  - public transport: vận chuyển công cộng
  - mechanic (n) thợ máy
  - waste-basket (n) sọt rác
  II. Grammar
  I. CONNECTIVES: AND, BUT, BECAUSE, OR, SO, THEREFORE, HOWEVER
  CÁC TỪ NỐI: VÀ, NHƯNG, BỞI VÌ, HOẶC, CHO NÊN, DO ĐÓ, TUY NHIÊN

  Connectives (các từ nối): and, but, because, or, so, therefore, however có chức năng nối các từ, các mệnh đề, các câu lại với nhau.
  1. And (và): dùng để thêm thông tin vào câu nói
  EX: My hobbies are playing soccer and listening to music.
  2. But (nhưng): dùng để nêu lên hai thông tin đối ngược nhau
  EX: I want other car but I have no money.
  3. Or (hoặc): dùng để giới thiệu một khả năng khác
  EX: Would you like tea or coffee?
  4. So (do đó, cho nên, vì vậy): dùng để chỉ kết quả, hệ quả, phía trước so luôn có dấu phẩy ngăn cách
  EX: It’s raining, so I’ll stay home and read.
  5. Because (bởi vì): dùng để chỉ nguyên nhân, luôn đứng trước mệnh đề phụ thuộc
  EX: I failed in my exam because I didn’t study.
  6. Therefore (do đó, cho nên): dùng để nêu lên kết quả của sự việc được nhắc đến trong câu trước đó
  EX: I passed the test; therefore, my parents took me to the circus.
  7. However (tuy nhiên): dùng để giới thiệu một sự việc có ý nghĩa trái ngược với sự việc được nhắc trước đó
  EX: I feel sleepy, however, I must finish the report.
  II. Cụm động từ (phrasal verb) là gì và cách dùng
  1. Định nghĩa

  Cụm động từ (Phrasal verbs) là sự kết hợp giữa một động từ và một từ nhỏ (particle). Từ nhỏ, particle(s), này có thể là một trạng từ (adverb), hay là một giới từ (preposition), hoặc là cả hai:
  Ex: The rich man gave away most of his fortune.
  (Người giàu có ấy tặng hầu hết tài sản của ông ta cho người nghèo.)
  2. Cách dùng
  PHRASAL VERBS CÓ THỂ ĐÓNG VAI TRÒ là:
  – Ngoại động từ (transitive): theo sau là một danh từ hoặc là một đại danh từ với chức năng là túc từ (object) của động từ.
  – Nội động từ (intransitive): không có túc từ theo sau.
  • NỘI ĐỘNG TỪ: Intransitive phrasal verbs
  – Không có túc từ – động từ cùng particle (thường là trạng từ- adverb) luôn đi sát nhau:
  Ex: The magazine Time comes out once a week.
  (Báo Time được phát hành mỗi tuần một lần.)
  Ex: Our car broke down and had to be towed to a garage.
  (Xe chúng tôi bị hư và phải kéo về chỗ sửa.)
  – Cũng như các nội động từ thường, không có túc từ đi theo, loại phrasal verb này không dùng ở thể thụ động (passive) nên bạn không nghe dân bản xứ nói “Our car was broken down...”, “ The magazine Time is come out...”
  – Một số intransitive phrasal verbs thông dụng: break down, come back, fall through, get by, get up, go on, grow up, look out, show up, shut up, sit down, stand up, stay on, take off, turn up, watch out...
  • NGOẠI ĐỘNG TỪ: Transitive phrasal verbs
  Được chia làm HAI NHÓM, tùy theo vị trí của túc từ:
  – NHÓM 1: có thể ở giữa động từ và ‘particle’ hoặc đi sau ‘particle’:
  Ex: I took my shoes off./ I took off my shoes.
  (Tôi cởi giầy ra.)
  Ex: He admitted he’d made up the whole thing./ He admitted he’d made the whole thing up.
  (Anh ta thú nhận rằng đã bịa ra mọi chuyện.)
  – NHÓM 2: Nhưng khi túc từ là một đại danh từ (những chữ như this, that, it, them,me,her và him thì đại danh từ này sẽ đứng ở giữa động từ và ‘particle’:
  Ex: I took them off. (NOT I took off them)
  Ex: He admitted he’d made it up. (NOT He admitted he’d made up it)
  • NGOẠI LỆ:
  Có nhiều phrasal verbs vừa có thể là transitive hoặc intransitive. Ngữ cảnh sẽ cho chúng ta biết chức năng cùng với nghĩa của chúng:
  Ex: The plane took off at seven o’clock. (Máy bay cất cánh lúc 7 giờ.)
  – He took off his hat and bowed politely as the teacher passed. (Nó cất mũ cúi mình chào lễ phép khi thầy đi ngang.)
  – I am taking this Friday off to get something done around the house. (Tôi sẽ nghỉ thứ sáu để làm việc nhà)
  – He’s been taken off the medication. (Nó vừa được ngừng uống thuốc.)
  – Son takes off his English teacher perfectly. (Sơn bắt chước ông thầy người Anh rất tài.)
  III. MAKING SUGGESTIONS (Đưa ra lời đề nghị).
  1. LET’S + V + O/ A.

  g.: Let’s go swimming. (Chúng ta đi bơi đi.)
  2. SHALL WE + V + O/A?
  Eg.: Shall we eat out this evening? (Tôi nay chúng ta đi ăn ờ tiệm đi.)
  Shall we help that old man? (Chúng ta hãy giúp đỡ ông cụ kia nhé?)
  3. HOW/ WHAT ABOUT + gerund/ Noun?
  Eg.: What about going out for dinner?
  (Chúng ta đi ăn tối ờ tiệm đi?)
  How about a game of badminton?
  (Chúng ta chơi một ván cầu lông đi?)
  4. WHY DON’T WE + V + O/ A?
  Eg.: Why don't we go to the movies? (Chúng ta đi xem phim đi?)
  Để trả lời cho câu đề nghị, chúng ta dùng :
  Đồng ý:
  - Yes, let’s.
  - OK. Good idea.
  - Great. Go ahead.
  - Sounds interesting.
  Không đồng ý:
  - No, let's not.
  - I don’t think it’s a good idea.
  - No. Why don’t we + V. . .?
  Ở bài này, chúng ta có thể đưa ra lời đề nghị với động từ SUGGEST. Is + suggest + gerund + O/A.
  Eg.: I suggest going swimming. (Tôi đề nghị đi bơi..)
  Tom suggested playing badminton.
  (Tom dề nghị chơi cầu lông.)
  S + suggest + that + s + should + V + O/A.
  Eg.: They suggest that everyone should save electricity.
  (Họ đề nghị mọi người nên tiết kiệm điện.)
  People suggested that the government should improve the education system.
  (Dẫn chứng đề nghị chính phủ cải tiến hệ thống giáo dục.)
  Chủ ý:
  - Từ “THAT” ở mẫu câu này không được bỏ.
  - Mệnh đề theo sau “suggest” có thể ờ thì present subjunctive (hiện tại giả định/ bàng thái)
  g.: The doctor suggested that he drink a lot of lemonade. (Bác sĩ đề nghị anh ấy uống nhiều nước chanh.)
  The toacher suggests that Bill do a lot of exercises.
  (Giáo viên đề nghị Bill làm nhiều bài tập.)
  Ghi nhớ: Thì hiện tại giả định
  * hoặc với: “I think we should + V + O/A.”
  (Tôi nghĩ chúng ta nên .. .)
  Eg.: I think we should collect old clothes.
  (Tôi nghĩ chúng ta nên thu nhặt quần áo cũ.)
  I think we should not permit children to ride motorbikes.
  (Tôi nghĩ chúng ta không nên cho phép trẻ con lái xe gắn máy.)

  Bài tập
  Choose the best option to complete each of the following sentences.
  1.
  Can you turn ________the light? -It’s too dark.
  A. on B. off C. in D. for
  2. I suggest ________showers instead of taking bath.
  A. take B. taking C. to take D. to taking
  3. - What are you looking ________? - My picture book. I’ve lost it.
  A. on B. off C. in D. for
  4. A new air-conditioner will be ________tomorrow morning.
  A. to intall B. installed C. installing D. install
  5. Scientists are looking for an ________way to reduce energy consumption.
  A. effect B. effection C. effective D. effectively
  6. They are completely short of water now. A number of people have died because of this ________.
  A. shortage B. short C. shorten D. shortly
  7. If you want to save money, you should ________the amount of water your family uses.
  A. increase B. reduce C. adapt D. repair
  8. In order to save electricity, an ordinary 100-watt light bulb can be replaced by a(n) ________.
  A. energy-saving bulb B. energy-save bulb C. saving energy bulb D. save-energy bulb
  9. You should get a (n)________to make sure there are no cracks in the pipes.
  A. plumber B. mechanic C. electrician D. consumer
  10. ________you take the train instead of the bus? It’s faster and cheaper.
  A. Why not B. Why don’t C. How about D. Let’s
  11. If we ________less paper, we ________the number of trees in the forests.
  A. used/ will save B. use/ can save C. can use/ save D. use/ can
  12. She won’t take all the suitcases ________she likes to travel light.
  A. so B. but C. because D. therefore
  13. She is very tired; ________, she has to finish her homework.
  A. moreover B. so C. and D. however
  14. - Is he an actor ________a singer? - An actor
  A. and B. or C. with D. so
  15. He was tired, ________he took a rest before continuing the work.
  A. so B. and C. but D. if
  16. Who looks ________your children when you are away from home?
  A. for B. at C. after D. to
  17. Why doesn’t she go ________with her university study?
  A. in B. at C. to D. on
  18. After coming home, she cleaned the floor ________cooked dinner.
  A. but B. however C. moreober D. and
  19. They didn’t understand the matter ________she didn’t ask for help.
  A. but B. however C. moreover D. and
  20. How about ________posters on energy saving and hanging them around our school?
  A. make B. making C. to make D. to making
  Give the correct formof the verbs in brackets.
  21.
  I suggest ________________some money. (collect)
  22. What about ________________a shower instead of a bath to save energy. (take)
  23. I think we should ________________off the faucets. (turn)
  24. If we plant more trees along the streets, we ________________more shade and fresh air. (have)
  25. If the pollution _____________on, the world will end up like a second-hand junk-yard. (go)
  Filling each gap with a suitable phrasal verb in the box.
  --turn on – turn off – look for – look after – go on – look forward to – put off--
  26.
  Mai can’t go to the movies with us tonight. She will have to ________her little sister.
  27. If we ________wasting water, there will be a shortage of fresh water in a few decades.
  28. “________the TV, will you? I want to watch the weather forecast.”
  29. “ I think I’ve lost my new pen. I’ve ________it eveywhere.
  30. Mrs. Yen forgot to ________the faucets when she letf home for work.
  31. I am ________hearing from you.
  32. Never ________till tomorrow what you can do today.
  Match a word or phrase in column A with a definition in column B.

  A

  B

  Keys

  33. plumber
  34. energy
  35. solar
  36. innovation
  37. enormous
  38. turn off

  A. switch off
  B. of or using the sun
  C. a person whose job is to fix and repair water pipes.
  D. the power from electricity, gas, coal,…making things work
  E. a new idea, method
  F. very big or very large.

  33-
  34-
  35-
  36-
  37-
  38-
  Give the correct form of the word in brackets.
  39.
  There is a ________________faucet in your kitchen. (drip)
  40. We can protect the environment by ________________air pollution. (reduce)
  41. I am very ________________because they use electricity to catch fish. (worry)
  42. I want to see the ________________of environment from the local authority. (protect)
  43. Scientists are looking for an effective way to reduce energy _______________. (consume)
  Complete the second sentences
  44.
  It was raining, so we decided to postpone our camping.
  Since _____________________________________________________________________
  45. She wants them to sing a song.
  She suggests they ____________________________________________________________
  46. She couldn’t join us because she was busy.
  She was busy, so ____________________________________________________________ .
  47. Shall we go to the cinema tonight?
  What about _________________________________________________________________
  48. Why don’t we use energy-saving bulbs?
  I suggest ___________________________________________________________________
  49. Although she was not beautiful, she took part in a beauty contest.
  She wasn’t beautiful but _______________________________________________________
  50. Work hard and you will pass the exam.
  If you _____________________________________________________________________
  51. If you don’t start working hard now, you won’t be able to pass the final exam.
  Unless ____________________________________________________________________
  52. We are delighted. You passed your English exam.
  We are delighted ____________________________________________________________ .
  53. She was tired and therefore she wanted to go home.
  She wanted to go home because _________________________________________________
  Fill in each gap with a suitable word in the box.
  --energy – money – electricity – machines – by – save – how much – in--

  For most North American households, lighting accounts for 10 percent to 15 percent of the _______(54) bill. However, this amount can be reduced_______(55) replacing an ordinary 110-watt light bulb with an _______(56) saving bulb. These bulbs use a quarter of the electricity of standard bulbs and last eight times longer. Therefore, consumers can _______(57) about US$ 7 to $21 per bulb.
  In Europe, there is a labeling scheme for refrigerators, freezers, washing _______(58) and tumble dryers. The label tells the consumers _______(59) energy efficicent each model is, compared with other appliances _______(60) the same category.
  Ultimately, these innovations will save _______(61) as well as conserving the Earth’s sources.
   
  baochau1112, Kyanhdo, !DK!1 other person thích bài này.
 2. Bong Bóng Xà Phòng

  Bong Bóng Xà Phòng Mod Hóa | Chủ nhiệm CLB Hóa học Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  3,662
  Điểm thành tích:
  809
  Nơi ở:
  Hưng Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Chemistry<>English

  44.Since it rained, we have deicided to postpone our camping
  45.she suggests they sing a song
  46.she was busy, so she couldn't join us
  47.what about going to the cinema tonight
  48.I suggest using energy-saving bulbs
  49.She wasn’t beautiful but she took part in a beauty contest
  50.If you work hard, you will pass the exam
  51.Unless you start working hard now , you won’t be able to pass the final exam
  52./We are delighted to know that you pass your english exam
  53.She wanted to go home because she was tired
   
  phuongdaitt1 thích bài này.
 3. baochau1112

  baochau1112 Trưởng nhóm Văn | Chủ nhiệm CLB Khu vườn ngôn từ Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  5,723
  Điểm thành tích:
  1,194
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Đương lúc rảnh rỗi, chị muốn góp ý 1 chút nhé.

  Những bài viết dài như thế này, bổ ích thì có bổ ích nhưng hiệu quả sẽ ko cao. Hãy đặt mình vào vị trí của các bạn, em có muốn đọc 1 bài dài như thế này rồi sử dụng chúng để làm bài tập hay không? Thậm chí là có những bạn muốn làm thì cũng sẽ lười không làm đâu Đại ạ.
  #phuongdaitt1: Em cũng không biết phải làm sao nữa chị à T_T
   
  Last edited by a moderator: 23 Tháng ba 2019
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->