knl21

Học sinh mới
Thành viên
3 Tháng bảy 2017
5
2
6
21
Hà Nội

Dương Minh Nhựt

Cựu Phó nhóm Vật lí
Thành viên
29 Tháng sáu 2017
2,299
4,069
546
23
Cần Thơ
Đại Học Cần Thơ
Xét 2 trường hợp bạn ơi:
Th1: nếu a=0 thì là hàm bậc nhất

Th2: nếu a[tex]\neq[/tex]0 là hàm bậc 2
 
Top Bottom