Toán 11 $u_{n+1}=\frac{3+u_{n}}{1-3 u_{n}}$. Tính $u_n$

Ngocloc2005

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng bảy 2021
217
267
66
Hưng Yên

Attachments

  • 1646441323230.png
    1646441323230.png
    7 KB · Đọc: 45
Last edited by a moderator:

2712-0-3

Cựu TMod Toán
Thành viên
5 Tháng bảy 2021
1,068
1,741
206
Bắc Ninh
THPT đợi thi
Ngocloc2005Bài này mình làm theo công thức sẵn, hỏi tại sao lại làm thế thì hơi khó mong bạn thông cảm. Cùng với đó, mình không chắc đây là cách nhanh nhất nhé.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đặt [imath]x_{n+1} =x_{n} + 3y_n; y_{n+1} = -3x_n + y_n[/imath] với [imath]x_1=y_1=1 \Rightarrow x_2 = x_1 + 3y_1 = 4; y_2 = -3x_1 + y_1 = -2[/imath]
[imath]\Rightarrow x_{n+2} = x_{n+1} + 3y_{n+1} \Rightarrow 3y_{n+1} = x_{n+2} - x_{n+1}[/imath]
Vì [imath]y_{n+1} = -3x_n+y_n \Rightarrow 3y_{n+1} = -9x_n + 3y_{n}[/imath]
[imath]\Rightarrow x_{n+2} - x_{n+1} = - 9x_n + x_{n+1} - x_n[/imath]
[imath]\Rightarrow x_{n+2} - 2x_{n+1} + 10x_n = 0[/imath]
Xét phương trình đặc trưng: [imath]x^2-2x+10=0[/imath]
[imath]\Delta'=(-1)^2 - 10 = -9 < 0[/imath]
[imath]\Rightarrow x_n = \sqrt{10}^n \left( \alpha \cos \left ( n.\arccos \left (\dfrac{1}{\sqrt{10}} \right ) \right ) +\beta \sin \left ( n.\arccos \left (\dfrac{1}{\sqrt{10}} \right ) \right ) \right )[/imath]
Mà [imath]x_1=1;x_2=4[/imath]
[imath]\Rightarrow x_n = \sqrt{10}^n \left( \dfrac{-1}{5} \cos \left ( n.\arccos \left (\dfrac{1}{\sqrt{10}} \right ) \right ) +\dfrac{2}{5} \sin \left ( n.\arccos \left (\dfrac{1}{\sqrt{10}} \right ) \right ) \right )[/imath]

Giải tương tự với y ta được: [imath]\Rightarrow y_n = \sqrt{10}^n \left( \dfrac{2}{5} \cos \left ( n.\arccos \left (\dfrac{1}{\sqrt{10}} \right ) \right ) +\dfrac{1}{5} \sin \left ( n.\arccos \left (\dfrac{1}{\sqrt{10}} \right ) \right ) \right )[/imath]

Ta sẽ chứng minh quy nạp chỉ ra [imath]u_n=\dfrac{x_n}{y_n}[/imath]
Với [imath]n=1 \Rightarrow u_1=1[/imath] (đúng)
Giả sử [imath]u_k = \dfrac{x_k}{y_k}[/imath]
Ta có: [imath]u_{k+1} = \dfrac{3+u_{k}}{1-3u_{k}} =\dfrac{3+\dfrac{x_k}{y_k}}{1-3\dfrac{x_k}{y_k}} = \dfrac{x_k + 3y_k}{-3x_k + y_k} =\dfrac{x_{k+1}}{y_{k+1}}[/imath]
[imath]\Rightarrow u_k = \dfrac{ -\cos \left ( n.\arccos \left (\dfrac{1}{\sqrt{10}} \right ) \right ) +2\sin \left ( n.\arccos \left (\dfrac{1}{\sqrt{10}} \right ) \right ) }{2\cos \left ( n.\arccos \left (\dfrac{1}{\sqrt{10}} \right ) \right ) +\sin \left ( n.\arccos \left (\dfrac{1}{\sqrt{10}} \right ) \right )}[/imath]

Chúc bạn sớm hiểu được nội dung bài làm !!
Xin phép không tag link, bởi chắc không có link nào phù hợp bài này.
Bạn tham khảo thêm kiến thức mọi nguồn để biết cách làm TQ. Mình cũng bắt chước thôi ạ
 

chúa tể tạch môn

Học sinh
Thành viên
29 Tháng mười một 2021
3
13
21
20
Nghệ An
1646452661185.png
Còn lại bạn tự làm tiếp nhé
 
  • Like
Reactions: Alice_www

Ngocloc2005

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng bảy 2021
217
267
66
Hưng Yên
  • Like
Reactions: Alice_www
Top Bottom