turn into passive

Status
Không mở trả lời sau này.

bts 456

Học sinh mới
Thành viên
11 Tháng một 2019
33
7
6
Hà Nội
TRƯỜNG Tiểu học Lê Trọng Tấn
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Q1 :He finished his exercises on time .
=>.......................................................
Q1:people plant rice in those fields.
=>..........................................................
Q3:They use cars and trucks to carry food market.
=>...........................................................
Q4:This boy broke my windows yesterday
=>..........................................................
Q5:They have know him well.
=>.............................................................
Q6:We will meet him at the station
=>..............................................................
Q7:Did you do your test perfectly?
=>......................................................................
Q8:WHY didn't you learn this lesson?
=>.......................................................................
Q9:How long have they done their homework?
=>.........................................................................
Q10:No one could help him.
=>............................................................................

Q4 :They shouldn't cut the flowers in this garden
-->The flowers......................................................................
 
Last edited by a moderator:

hocgioi2013

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng mười 2013
1,193
91
211
22
Ngôi nhà toán học và hóa học
Q1 :He finished his exercises on time .
=>.......................................................
Q1:people plant rice in those fields.
=>..........................................................
Q3:They use cars and trucks to carry food market.
=>...........................................................
Q4:This boy broke my windows yesterday
=>..........................................................
Q5:They have know him well.
=>.............................................................
Q6:We will meet him at the station
=>..............................................................
Q7:Did you do your test perfectly?
=>......................................................................
Q8:WHY didn't you learn this lesson?
=>.......................................................................
Q9:How long have they done their homework?
=>.........................................................................
Q10:No one could help him.
=>............................................................................
Q1:His exercises was finished (by him) on time.
Q2:Rice is planted (by people) in those fields.
Q3:Car and trucks are used (by them) to carry food market.
Q4:My windows were broken by this boy yesterday.
Q5:He has been known (by them) well.
Q6:He will be met (by us) at the station.
Q7Was your test be done perfectly?
Q8:Why didn't this lesson be learnt (by you)?
Q9:How long has their homework been done?
Q10:He couldn't be help.
 
  • Like
Reactions: phuongdaitt1

Hưng Dragon Ball

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng sáu 2018
373
464
81
16
Hà Nội
Trường THCS Ngô Sỹ Liên
Q1 :He finished his exercises on time .
=>His exercises were finished on time
Q1People plant rice in those fields.
=>Rice is planted in those fields
Q3:They use cars and trucks to carry food market.
=>Cars and trucks are used to carry food market
Q4:This boy broke my windows yesterday
=>My windows were broken yesterday
Q5:They have know him well.
=>He have been known well
Q6We will meet him at the station
=>He will be met at the station
Q7Did you do your test perfectly?
=>Is your test done perfectly?
Q8WHY didn't you learn this lesson?
=>Why didn't this lesson learned?
Q9:How long have they done their homework?
=>How long have their homework been
Q10:No one could help him.
=>He could be helped
 
  • Like
Reactions: phuongdaitt1

yukari321

Học sinh
Thành viên
14 Tháng chín 2018
163
96
36
An Giang
Unknown

jeanne yuki

Banned
Banned
Thành viên
22 Tháng mười 2018
415
751
86
17
Nghệ An
thcs quynh hong
Q1 :He finished his exercises on time .
=>His exercises were finished on time
Q1People plant rice in those fields.
=>Rice is planted in those fields
Q3:They use cars and trucks to carry food market.
=>Cars and trucks are used to carry food market
Q4:This boy broke my windows yesterday
=>My windows were broken yesterday
Q5:They have know him well.
=>He have been known well
Q6We will meet him at the station
=>He will be met at the station
Q7Did you do your test perfectly?
=>Is your test done perfectly?
Q8WHY didn't you learn this lesson?
=>Why didn't this lesson learned?
Q9:How long have they done their homework?
=>How long have their homework been
Q10:No one could help him.
=>He could be helped
that my answer​
 
  • Like
Reactions: Hồ Nhi
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom