Tưởng tượng tiếp câu chuyện

A

aokokaito

Last edited by a moderator:
P

phnglan

Hãy tưởng tượng để kể lại tiếp câu chuyện Nhưng Nó Phải Bằng Hai Mày trên đường Cải và Ngô trở về nhà.
Các ace giúp mình với :-*. Thank you@};-@};-

trên đường về nhà Ngô vẫn lèm bèm, không chấp nhận là mình thua, nói:
- cậu hối lộ cho lí trưởng, thì lại chả thắng tôi?
- thế chả phải cậu cũng như tôi sao?
Ngô ú ớ một lúc rồi nói:
- ơ, tôi hồi nào như vậy?
- hồi mà lí trưởng đưa bàn tay ra đó.


p/s: tham khảo nhá, mình chỉ nghĩ được vậy
 
Top Bottom