Tương tác giữa 2 locus

Timeless time

Cựu Phụ trách nhóm Toán
Thành viên
19 Tháng tám 2018
2,749
6,036
596
23
Thái Bình
Đại học Y Dược Thái Bình
theo đề bài có B-lông xám , b-lông đen , A-tạo enzyme phân giải các enzyme tạo màu sắc nên lông có màu trắng , a thì không có vai trò
=> cứ có A- thì quy định lông trắng , B- lông xám , b-lông đen
Quy ước A-B- , A-bb : trắng ; aaB- : xám , aabb : đen
F1 : 4 trắng : 3 xám : 1 đen =8 tổ hợp = 4 x 2
=> F1 được tạo ra do cá thể dị hợp 2 cặp gen lai với cá thể dị hợp 1 cặp gen
=> P : AaBb x aaBb
 

Linh Junpeikuraki

Học sinh gương mẫu
Thành viên
29 Tháng sáu 2018
1,992
2,111
321
Thái Bình
THPT
theo đề bài có B-lông xám , b-lông đen , A-tạo enzyme phân giải các enzyme tạo màu sắc nên lông có màu trắng , a thì không có vai trò
=> cứ có A- thì quy định lông trắng , B- lông xám , b-lông đen
Quy ước A-B- , A-bb : trắng ; aaB- : xám , aabb : đen
F1 : 4 trắng : 3 xám : 1 đen =8 tổ hợp = 4 x 2
=> F1 được tạo ra do cá thể dị hợp 2 cặp gen lai với cá thể dị hợp 1 cặp gen
=> P : AaBb x aaBb
đang hỏi cái key cơ mà
cái xét tỉ lê ý
áp dụng sao ý
thấy nó lạc lõng hỉu k?
 
Top Bottom