Văn 7 Tục ngữ về xã hội và con người

Trang Hà Alice

Học sinh
Thành viên
21 Tháng hai 2019
153
44
36
17
Phú Thọ
THCS Lâm Thao

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,851
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
Chỉ ra phép hoán dụ trong câu tục ngữ :
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao .
Mọi người chỉ rõ hộ em cái nào hoán dụ cho cái nào nha. E đg cần gấp ạ :rongcon2
Hoán dụ lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng
=> Tác dụng :Nhấn mạnh lòng đoàn kết sẽ như vũ bão thắng tất cả mọi chông gai
 
Top Bottom