Sử 9 Tư tưởng và quyết định của Nguyễn Ái Quốc

Peaches

Học sinh chăm học
HV CLB Lịch sử
Thành viên
24 Tháng mười một 2017
291
370
76
17
Thái Nguyên
Trường THCS Gia Sàng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mọi người giúp mình 2 câu hỏi này với ạ. Mình cảm ơn!
Câu 1: Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc có quyết định đúng đắn nào? Ý nghĩa của quyết định đó?
Câu 2: Trình bày những hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác- Lê-nin vào trong nước, chuẩn bị về tư tưởng , chính trị, tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ năm 1921 đến năm 1925?
@Thái Minh Quân , @Võ Thu Uyên , @Hồ Nhi , @Thiên Thuận
 

Thần Linh Vũ Mộng

Banned
Banned
Thành viên
7 Tháng mười một 2019
268
204
51
Hà Tĩnh
Thcs Liên Hương
Mọi người giúp mình 2 câu hỏi này với ạ. Mình cảm ơn!
Câu 1: Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc có quyết định đúng đắn nào? Ý nghĩa của quyết định đó?
Câu 2: Trình bày những hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác- Lê-nin vào trong nước, chuẩn bị về tư tưởng , chính trị, tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ năm 1921 đến năm 1925?
@Thái Minh Quân , @Võ Thu Uyên , @Hồ Nhi , @Thiên Thuận
c2
Người nhấn mạnh: cách mạng muốn thành công phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo; Đảng phải có hệ tư tưởng tiên tiến, cách mạng và khoa học dẫn đường, đó là hệ tư tưởng Mác-Lênin.
Người đã viết nhiều bài báo, tham gia nhiều tham luận tại các đại hội, hội nghị quốc tế, viết tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” và tổ chức ra các tờ báo Thanh niên, Công nông, Lính cách mệnh, Tiền phong, nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam.
Năm 1927, Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức xuất bản tác phẩm “Đường Kách mệnh” (tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc ở lớp huấn luyện chính trị của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên).
Đó là sự chuẩn bị về đường lối chính trị tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Người khẳng định, muốn thắng lợi thì cách mạng phải có một đảng lãnh đạo, Đảng có vững, cách mạng mới thành công cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy.

Trong thời gian này, Người cũng tập trung cho việc chuẩn bị về tổ chức và cán bộ. Người lập ra Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (năm 1925), tổ chức nhiều lớp đào tạo cán bộ tại Quảng Châu (Trung Quốc) và gửi cán bộ đi học tại trường Đại học Phương Đông (ở Liên Xô trước đây) và trường Lục quân Hoàng Phố (Trung Quốc) nhằm đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,207
12,657
991
19
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Câu 1: Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc có quyết định đúng đắn nào? Ý nghĩa của quyết định đó?
Người đọc sơ thảo lần thứ nhất về dân tộc và thuộc địa của Lênin. Từ đó người quyết định tin vào Lênin và đứng về Quốc tế thứ 3.
Ý nghĩa: Tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn của Cách mạng Việt nam, con đừng cách mạng vô sản
Câu 2: Trình bày những hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác- Lê-nin vào trong nước, chuẩn bị về tư tưởng , chính trị, tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ năm 1921 đến năm 1925?
Câu này nằm trong bài 16 của lịch sử 9 và 12. Kiến thức cơ bản thôi. Em tham khảo sách giáo khoa nhé!
- Về tư Tưởng: thì có hoạt động của Người ở Pháp và Liên Xô
- Về tổ chức là phần hoạt động ở Trung Quốc (đến cuối năm 1924 thôi nhé)
 
Last edited:
Top Bottom