Văn 10 Tư tưởng thương dân trong "Cảnh ngày hè"

Dương Hạ Chi

Học sinh
Thành viên
17 Tháng chín 2017
9
8
21
Cà Mau
THPT Thới Bình
"Dẽ có Ngu cầm đàn một tiếng,
Dân giàu đủ khắp đòi phương."
Ở cặp thơ này, tác giả đã dùng điển cố điển tích để nói lên khát vọng của bản thân. Ông muốn dùng tài trí của bản thân để thực hiện tư tưởng yêu nước thương dân, giúp nhân dân no ấm như đời Vua Nghiêu- Thuấn. Hóa ra, Nguyễn Trãi không nhàn rỗi ngắm cảnh ngày hè, trong thâm tâm của người thi nhân ấy luôn thường trực nỗi lo việc nước, việc dân Không chỉ trong tác phẩm "Cảnh ngày hè", trong "Thuật hứng" (bài 5) Nguyễn Trãi cùng từng viết:
"Bui một tấc lòng ưu ái cũ
Đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông."
Tác giả đã thể hiện nhiệt huyết mạnh mẽ như nước thủy triều lên xuống ở biển Đông từ đó gợi lên khát khao muốn được giúp dân sâu trong lòng tác giả.
 
Top Bottom