Tự luận

T

thongoc_97977

Đa dạng sinh học là sự đa dạng về loài,
được thể hiện bằng sự đa dạng về đặc điểm hình thái
và tập tính của từng loài

Để bảo vệ đa dạng sinh học cần:
Nghiêm cấm khai thác rừng bãi.
Thuần hóa, lai tạo giống để tăng độ đa dạng
sinh học, đa dạng về loài.
- Nghiêm cấm bắt giữ động vật quí hiếm.
Xây dựng khu bảo tồn động vật.
Đẩy mạnh các biện pháp chống ô nhiễm môi
trường.
 
N

nhoktran

tuần hoàn:
1.bò sát: tim 3 ngăn, tâm thất có vách hụt, 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể ít bị pha.
2.chim: tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi
3.thú: tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi
Hô hấp:
1.bò sát: hô hấp bằng phổi, phổi có nhiều vết ngăn
2.chim: hô hấp bằng phổi, phổi có 9 túi khí, có hiện tượng thở kép.
3.thú: hô hấp bằng phổi, bao gồm khí quản, phế quản và phổi.

từ đây, bạn tách ra các đặc điểm giống và khác nhau của chúng.
 
Top Bottom