English THPT Tự luận tiếng anh

Lý Kim Ngân

Học sinh
Thành viên
5 Tháng hai 2018
169
174
46
17
Bình Thuận
THCS Tân Nghĩa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Exercise 6:Rewrite the following sentences ,using modal verbs.
1. Perhaps Susan knows the address.
=> Susan______________________________________________
2. It’s possible that Joanna didn’t receive my message.
=> Joanna ______________________________________________
3. The report must be on my desk tomorrow.
=> The report ______________________________________________
4. It was quite unnecessary for you to carry all those book home yourself
=> You______________________________________________
5. It was not necessary for Nancy to clean the flat. (didn’t)
=> Nancy______________________________________________
6.You aren’t allowed to enter that house.
=> You______________________________________________
7.Fill in each blank with the correct form of the words in brackets.
1. She complained that the photographs were an invasion of her (private)
2. consciousness is another way of distinguishing among generations that was worked on by social scientist Karl Mannheim. (Generate)
3. By this way, you can cope up with the of the kids and always be updated. (expect)
4. Social, economic, or political changes can bring to these shared interests and values for similarly-aged people who experience these events together. (aware)
5. James is a student. Not only does he complete all required exercises but he looks for some extra ones as well. (study)
6. The main to the plan was that it would cost too much. (object)
7. Many people expressed a strong for the original plan because of its effectiveness. (prefer)
 

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,382
9
4,324
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Exercise 6:Rewrite the following sentences ,using modal verbs.
1. Perhaps Susan knows the address.
=> Susan______________________________________________
2. It’s possible that Joanna didn’t receive my message.
=> Joanna ______________________________________________
3. The report must be on my desk tomorrow.
=> The report ______________________________________________
4. It was quite unnecessary for you to carry all those book home yourself
=> You______________________________________________
5. It was not necessary for Nancy to clean the flat. (didn’t)
=> Nancy______________________________________________
6.You aren’t allowed to enter that house.
=> You______________________________________________
7.Fill in each blank with the correct form of the words in brackets.
1. She complained that the photographs were an invasion of her (private)
2. consciousness is another way of distinguishing among generations that was worked on by social scientist Karl Mannheim. (Generate)
3. By this way, you can cope up with the of the kids and always be updated. (expect)
4. Social, economic, or political changes can bring to these shared interests and values for similarly-aged people who experience these events together. (aware)
5. James is a student. Not only does he complete all required exercises but he looks for some extra ones as well. (study)
6. The main to the plan was that it would cost too much. (object)
7. Many people expressed a strong for the original plan because of its effectiveness. (prefer)
Tham khảo
Exercise 6:Rewrite the following sentences ,using modal verbs.
1. Perhaps Susan knows the address.
=> Susan may know the address
perhaps = có lẽ
2. It’s possible that Joanna didn’t receive my message.
=> Joanna mightn't have received my message
It's possible that Cl = có khả năng là cái gì
might have p2 = có thể là
3. The report must be on my desk tomorrow.
=> The report has to be on ....
must = have to = bắt buộc
4. It was quite unnecessary for you to carry all those book home yourself
=> You needn't have carried all ....
needn't have = lẽ ra ko cần
5. It was not necessary for Nancy to clean the flat. (didn’t)
=> Nancy didn't need to clean the flat
6.You aren’t allowed to enter that house.
=> You aren't permitted to enter ...
permit to V = cho phép làm gì
7.Fill in each blank with the correct form of the words in brackets.
1. She complained that the photographs were an invasion of her (privacy) invasion of privacy = xâm nhập quyền riêng tư
2. consciousness is another way of distinguishing among generations that was worked on by social scientist Karl Mannheim. (Generating???)
3. By this way, you can cope up with the of the kids and always be updated. (expect)
Mình đoán là expectation = sự mong đợi
4. Social, economic, or political changes can bring to these shared interests and values for similarly-aged people who experience these events together. (awareness = nhận thức)
5. James is a student. Not only does he complete all required exercises but he looks for some extra ones as well. (studious = dành nhiều thời gian để học/ thích học)
6. The main to the plan was that it would cost too much. (objection = phản đối)
7. Many people expressed a strong for the original plan because of its effectiveness. (preference = ưa thích)
Tham khảo lý thuyết https://diendan.hocmai.vn/threads/tong-hop-de-ngu-phap-trong-tam-tu-vung-on-thi.828411/

Hiện tại box Anh đang diễn ra dự án ôn thi THPTQG môn Tiếng Anh. Bạn có thể tìm hiểu và tham gia cùng chúng mình
English - Đăng kí NEXT 0.2 - Chinh phục kì thi THPT Quốc gia

Bên cạnh đó, diễn đàn vừa cập nhật và tổng hợp topics học thuật của tất cả các môn học Anh - Sử - Địa - Văn - Hóa - Toán - Sinh - Lý cùng các Hoạt động ngoại khóa khác tại ~> TRỌN BỘ kiến thức học tốt các môn dành cho bạn. Hoàn toàn miễn phí! đấy

Good luck~ :3
 
  • Like
Reactions: Lý Kim Ngân
Top Bottom