Sử 8 Trung Quốc

Lê Thị Bích Hiền

Học sinh
Thành viên
14 Tháng chín 2021
101
124
21
12
Cà Mau
Tân lợi
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX thất bại không xuất phát từ nguyên nhân nào sau đây?
A. Sự câu kết giữa triều đình Mãn Thanh với các nước đế quốc đàn áp phong trào
B. Thiếu một tổ chức lãnh đạo thống nhất với đường lối đấu tranh đúng đắn
C. Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân
D. Thiếu sự liên kết với quốc tế

Câu 2 Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất rút ra từ sự thất bại của các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX là
A. Phải có một tổ chức lãnh đạo thống nhất
B. Phải kết hợp hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến
C. Phải sử dụng bạo lực cách mạng để giành độc lập
D. Phải có sự liên kết với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới
 

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Mod Sử
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
992
1
1,234
146
17
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
Câu 1: Các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX thất bại không xuất phát từ nguyên nhân nào sau đây?
A. Sự câu kết giữa triều đình Mãn Thanh với các nước đế quốc đàn áp phong trào
B. Thiếu một tổ chức lãnh đạo thống nhất với đường lối đấu tranh đúng đắn
C. Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân
D. Thiếu sự liên kết với quốc tế

Câu 2 Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất rút ra từ sự thất bại của các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX là
A. Phải có một tổ chức lãnh đạo thống nhất
B. Phải kết hợp hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến
C. Phải sử dụng bạo lực cách mạng để giành độc lập
D. Phải có sự liên kết với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới
Câu 1: Các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX thất bại không xuất phát từ nguyên nhân nào sau đây?
A. Sự câu kết giữa triều đình Mãn Thanh với các nước đế quốc đàn áp phong trào
B. Thiếu một tổ chức lãnh đạo thống nhất với đường lối đấu tranh đúng đắn
C. Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân
D. Thiếu sự liên kết với quốc tế

Câu 2 Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất rút ra từ sự thất bại của các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX là
A. Phải có một tổ chức lãnh đạo thống nhất
B. Phải kết hợp hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến
C. Phải sử dụng bạo lực cách mạng để giành độc lập
D. Phải có sự liên kết với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới
Bạn tham khảo bài làm của mình. Có bất cứ thắc mắc nào bạn có thể để lại phía dưới hoặc liên hệ trực tiếp với mình để nhận hỗ trợ.
Bạn có thể tham khảo thêm: TRỌN BỘ kiến thức học tốt các môn dành cho bạn. Hoàn toàn miễn phí!
Hoặc bạn có thể tham khảo các topic học thuật mới của box sử tại: Sử Tổng hợp những topic học thuật tại box sử
 
Top Bottom