Sử 8 Trung Quốc

Lê Thị Bích Hiền

Học sinh
Thành viên
14 Tháng chín 2021
130
200
21
14
Cà Mau
Tân lợi

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
19
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
Nga, Nhật chiếm vùng nào của Trung Quốc?
A. Vùng Đông Bắc
B. Vùng Vân Nam.
C. Vùng châu thổ song Dương Tử.
D. Tỉnh Sơn Đông.
Nga, Nhật chiếm vùng nào của Trung Quốc?
A. Vùng Đông Bắc

B. Vùng Vân Nam.
C. Vùng châu thổ song Dương Tử.
D. Tỉnh Sơn Đông.
 
Top Bottom