Địa 11 trung quốc

Lê Huyền

Học sinh
Thành viên
2 Tháng tám 2017
34
6
21
22
Quảng Trị
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1) Trên lãnh thổ TQ có khí hậu ôn hòa hơn cả là vùng
a. Đông Bắc b. Hoa Bắc c. Hoa Trung d. Hoa Nam
2) Địa hình nào sau đây là hoang mạc lớn ở miền tây TQ
a. Dung-ga-ri b. Ta-cla-ma-can c. Ta-rim d. Tân Cương
3) Dãy núi nào sau đây không thuộc miền tây TQ
a. Công Luân b. Đại Hưng An c. Nam Sơn d. Thái Sơn
4) Ở TQ, hoàng thổ (đất lớt) phân bố
a. tập trung ở Đông Bắc
b. rải rác ở đồng bằng Hoa Bắc
c. tập trung ở cao nguyên hoàng thổ
d. chủ yếu ở cao nguyên Tân Cương
 

Nhung Nguyễn

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng bảy 2017
662
576
134
19
Đồng Nai
THCS Lê Quang Định
1) Trên lãnh thổ TQ có khí hậu ôn hòa hơn cả là vùng
a. Đông Bắc b. Hoa Bắc c. Hoa Trung d. Hoa Nam
2) Địa hình nào sau đây là hoang mạc lớn ở miền tây TQ
a. Dung-ga-ri b. Ta-cla-ma-can c. Ta-rim d. Tân Cương
3) Dãy núi nào sau đây không thuộc miền tây TQ
a. Công Luân b. Đại Hưng An c. Nam Sơn d. Thái Sơn
4) Ở TQ, hoàng thổ (đất lớt) phân bố
a. tập trung ở Đông Bắc
b. rải rác ở đồng bằng Hoa Bắc
c. tập trung ở cao nguyên hoàng thổ
d. chủ yếu ở cao nguyên Tân Cương
1) Trên lãnh thổ TQ có khí hậu ôn hòa hơn cả là vùng
a. Đông Bắc b. Hoa Bắc c. Hoa Trung d. Hoa Nam
2) Địa hình nào sau đây là hoang mạc lớn ở miền tây TQ
a. Dung-ga-ri b. Ta-cla-ma-can c. Ta-rim d. Tân Cương
3) Dãy núi nào sau đây không thuộc miền tây TQ
a. Công Luân b. Đại Hưng An c. Nam Sơn d. Thái Sơn
4) Ở TQ, hoàng thổ (đất lớt) phân bố
a. tập trung ở Đông Bắc
b. rải rác ở đồng bằng Hoa Bắc
c. tập trung ở cao nguyên hoàng thổ
d. chủ yếu ở cao nguyên Tân Cương
 
Top Bottom