Vật lí 12 Trong thí nghiệm i-âng về giao thoa ánh sáng

Maiiiiiii

Học sinh mới
Thành viên
17 Tháng sáu 2022
5
2
6
19
Nghệ An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1:
1. Trong thí nghiệm i-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38[imath]\mu[/imath]m đến 0,76[imath]\mu[/imath]m. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76[imath]\mu[/imath]m còn có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác?
2. Cường độ tại trung tâm của hình ảnh nhiễu xạ qua một khe là[imath]I_0[/imath]
a, Hỏi cường độ tại một điểm trong hình có độ lệch pha 66 radian giữa các sóng cầu từ hai cạnh của khe?
b, Độ rộng khe theo bước sóng là bao nhiêu nếu điểm này cách [imath]7.0^O[/imath] từ cực đại trung tâm.

Câu 2: Một chùm ánh sáng từ không khí đập vào một tấm kính có góc tới [imath]57^O[/imath]. Trong tấm kính, bạn quan sát thấy ánh sáng màu đỏ và ánh sáng màu tím tạo với pháp tuyến góc lần lượt là [imath]38.1^O[/imath] và [imath]36.7^O[/imath].
a, Tính chiết suất của tấm kính đối với ánh sáng màu đỏ và màu tím.
b, Tìm tốc độ của ánh sáng màu đỏ và màu tím trong kính.
Mn giúp em giải chi tiết hai câu này với ạ. E cảm ơn ạaaaaa:W:W:W
 
Last edited:
Top Bottom