Sử 9 trong những năm 1936-1939, Đảng ta lãnh đạo nhân dân đấu tranh đòi tự do dân chủ

ngoclan2k7

Học sinh
Thành viên
22 Tháng bảy 2019
62
45
26
15
Hà Nam
Trung học cơ sơ đinh công tráng

Quế Chi123

Học sinh
Thành viên
4 Tháng ba 2021
36
58
41
15
Hưng Yên
THCS Xuân Dục
- Trong những năm 1936-1939, Đảng ta lãnh đạo nhân dân đấu tranh đòi tự do dân chủ vì:
+ Đã có một chính Đảng thống nhất đứng lên lãnh đạo nhân nhân đấu tranh, đã xác định rõ con đường đấu tranh giải phóng dân tộc.
+ Các đoàn thể Công hội, Nông hội và tổ chức các lực lượng xã hội khác được lặp lại, các phong trào cách mạng được phục hồi, tinh thần kháng chiến của nhân dân đạt đến cao trào, sẵn sàng đứng lên đấu tranh giành độc lập cùng Đảng.
+ Vũ trang, quân trang và quân đội cơ bản đã đầy đủ và được huấn luyện.
- Cuộc đấu tranh đó đã chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám 1945:
+ Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng, trình độ của Đảng viên được nâng cao.
+ Tư tưởng và chủ trương của Đảng được phổ biến rộng rãi.
+ Tập dượt cho quần chúng đấu tranh chính trị, thành lập một đội quân chính trị rộng lớn tập hợp xung quanh Đảng.
 

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
18
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
Câu 4. Vì sao trong những năm 1936-1939, Đảng ta lãnh đạo nhân dân đấu tranh đòi tự do dân chủ. Cuộc đấu tranh đó đã chuẩn bị những gì cho cmt8 1945?
ngoclan2k7Cuộc đấu tranh 1936 - 1939 chuẩn bị cho cuộc Cách Mạng Tháng Tám
- Xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất.
- Tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp.
- Đấu tranh tư tưởng trong nội bộ Đảng và với các đảng phái phản động.
- Đảng thấy được hạn chế trong công tác mặt trận, dân tộc…
- Là một cuộc diễn tập thứ hai, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.
 
Top Bottom