trong mặt phẳng oxy cho hình vuông ABCD có điểm C(2:-2) gọi I K lần lượt là trung điểm của DA DC M(

H

huongsen97

Top Bottom