Văn tre

Nguyễn Hoài Phương Uyên

Học sinh mới
Thành viên
3 Tháng mười hai 2017
1
0
1
17
Hà Nội
THCS Thanh Liệt

TH trueMilk

Học sinh tiến bộ
Thành viên
13 Tháng mười 2017
258
552
154
20
Nghệ An
Cảm nhận cái hay , cái đẹp của khổ thơ sau bằng 1 đoạn văn khoảng 10 câu:
" Đứng bên bờ ao
Tre nghiêng soi bóng
Mặt hồ gợn sóng
Tre thả thuyền trôi"

- Đoạn thơ trên tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật : nhân hóa
- Bộc lộ tình cảm của tác giả đối với cây tre Việt Nam như thế nào?
Phân tích được các ý :

Gần gũi

Thân thương

Duyên dáng

→Cây tre trở thành người bạn của mỗi người dân Việt Nam
 
Top Bottom