Địa 11 Trắc nghiệm

Lê Đình Bảo

Học sinh
Thành viên
14 Tháng mười 2021
44
34
31
Bình Thuận
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Có tỉ lệ diện tích và số dân nhỏ nhưng chiếm tỉ lệ lớn trong tổng GDP, trong xuất khẩu, trong viện trợ phát triển thế giới…Điều đó chứng tỏ EU là
A. một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.
B. một trung tâm xuất khẩu của thế giới.
C. một trung tâm dịch vụ của thế giới.
D. một tổ chức thương mại hàng đầu thế giới
Câu 2 : Nhận định nào sau đây không đúng về EU?
A. Còn có sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế giữa các nước thành viên.
B. Tất cả các nước đều tham gia sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Ơ-rô).
C. EU là một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.
D. EU là một tổ chức thương mại hàng đầu thế giới
Câu 3: Ý nào sau đây chứng tỏ EU không tuân thủ đầy đủ những quy định của tổ chức Thương mại thế giới?
A. Dỡ bỏ hàng rào thuế quan giữa các nước thành viên.
B. Hạn chế nhập khẩu than, sắt và trợ cấp hàng nông sản.
C. Có chung mức thuế quan trong buôn bán với nước ngoài.
D. Sử dụng đồng tiền chung trong giao dịch buôn bán quốc tế.
Câu 4: Một trong những thành công giúp EU trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới là
A. tạo lập được một thị trường chung đảm bảo tự do lưu thông.
B. hạn chế nhập khẩu các mặt hàng nhưu than, sắt.
C. trợ cấp cho hàng nông sản, hạ giá thành sản phẩm.
D. không tuân thủ đầy đủ các quy định của WTO.
 

lâm tùng apollo

Cựu Mod Địa | PCN CLB Địa Lí
Thành viên
26 Tháng ba 2018
1,167
3,205
371
19
Shurima
Thái Nguyên
THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN
Câu 1: Có tỉ lệ diện tích và số dân nhỏ nhưng chiếm tỉ lệ lớn trong tổng GDP, trong xuất khẩu, trong viện trợ phát triển thế giới…Điều đó chứng tỏ EU là
A. một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.
B. một trung tâm xuất khẩu của thế giới.
C. một trung tâm dịch vụ của thế giới.
D. một tổ chức thương mại hàng đầu thế giới
Câu 2 : Nhận định nào sau đây không đúng về EU?
A. Còn có sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế giữa các nước thành viên.
B. Tất cả các nước đều tham gia sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Ơ-rô).
C. EU là một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.
D. EU là một tổ chức thương mại hàng đầu thế giới
Câu 3: Ý nào sau đây chứng tỏ EU không tuân thủ đầy đủ những quy định của tổ chức Thương mại thế giới?
A. Dỡ bỏ hàng rào thuế quan giữa các nước thành viên.
B. Hạn chế nhập khẩu than, sắt và trợ cấp hàng nông sản.
C. Có chung mức thuế quan trong buôn bán với nước ngoài.
D. Sử dụng đồng tiền chung trong giao dịch buôn bán quốc tế.
Câu 4: Một trong những thành công giúp EU trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới là
A. tạo lập được một thị trường chung đảm bảo tự do lưu thông.
B. hạn chế nhập khẩu các mặt hàng nhưu than, sắt.
C. trợ cấp cho hàng nông sản, hạ giá thành sản phẩm.
D. không tuân thủ đầy đủ các quy định của WTO.
 
  • Like
Reactions: Lê Đình Bảo
Top Bottom