Văn 9 Trắc nghiệm văn học tác phẩm "Bài thơ về tiểu đội xe không kính".

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Câu 13: Dòng nào nói đúng nhất đặc điểm của những người lính lái xe của Phạm Tiến Duật ?
A. Có tư thế hiên ngang, tinh thần dũng cảm coi thường hiểm nguy, sống sôi nổi trẻ trung chan hoà trong tình đồng đội, có ý chí chiến đấu vì miền Nam.

B. Có tư thế hiên ngang, tinh thần dũng cảm coi thường hiểm nguy, sống sôi nổi trẻ trung chan hoà trong tình đồng đội.
C. Sống giản dị, tinh thần dũng cảm coi thường hiểm nguy, sống sôi nổi trẻ trung chan hoà trong tình đồng đội, có ý chí chiến đấu vì miền Nam.
D. Lái xe giỏi, tinh thần dũng cảm coi thường hiểm nguy, sống sôi nổi trẻ trung chan hoà trong tình đồng đội, có ý chí chiến đấu vì miền Nam.

Câu 14. Tư thế hiên ngang của các chiến sĩ lái xe tiểu đội xe không kính được thể hiện qua những câu thơ nào?
a. Ung dung buồng lái ta ngồi. nhìn đất nhìn trời, nhìn thẳng.

b. Những chiếc xe từ trong bom rơi. Đã về đây họp thành tiểu đội.
c. Thấy sao trời và đột ngột cánh chim. Như sa, như ùa vào buồng lái.

Câu 15. Bài thơ trên thuộc chủ đề nào?
a. Vẻ đẹp muôn màu.
b. Những người quả cảm.
c. Khám phá thế giới.

Câu 16. Nội dung của "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" là gì?
a. Kể về nỗi khổ của người lính trong kháng chiến
b. Kể về sự giúp đỡ của nhân dân với những người lính
c. Kể về cuộc sống nơi chiến trường
d. Ca ngợi tinh thần dũng cảm, lạc quan của người chiến sĩ trong những năm kháng chiến chỗng Mỹ cứu nước.
Đúng hết rồi nè :33
Câu 13: Dòng nào nói đúng nhất đặc điểm của những người lính lái xe của Phạm Tiến Duật ?
A. Có tư thế hiên ngang, tinh thần dũng cảm coi thường hiểm nguy, sống sôi nổi trẻ trung chan hoà trong tình đồng đội, có ý chí chiến đấu vì miền Nam.

B. Có tư thế hiên ngang, tinh thần dũng cảm coi thường hiểm nguy, sống sôi nổi trẻ trung chan hoà trong tình đồng đội.
C. Sống giản dị, tinh thần dũng cảm coi thường hiểm nguy, sống sôi nổi trẻ trung chan hoà trong tình đồng đội, có ý chí chiến đấu vì miền Nam.
D. Lái xe giỏi, tinh thần dũng cảm coi thường hiểm nguy, sống sôi nổi trẻ trung chan hoà trong tình đồng đội, có ý chí chiến đấu vì miền Nam.

Câu 14. Tư thế hiên ngang của các chiến sĩ lái xe tiểu đội xe không kính được thể hiện qua những câu thơ nào?
a. Ung dung buồng lái ta ngồi. nhìn đất nhìn trời, nhìn thẳng.

b. Những chiếc xe từ trong bom rơi. Đã về đây họp thành tiểu đội.
c. Thấy sao trời và đột ngột cánh chim. Như sa, như ùa vào buồng lái.

Câu 15. Bài thơ trên thuộc chủ đề nào?
a. Vẻ đẹp muôn màu.
b. Những người quả cảm.
c. Khám phá thế giới.

Câu 16. Nội dung của "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" là gì?
a. Kể về nỗi khổ của người lính trong kháng chiến
b. Kể về sự giúp đỡ của nhân dân với những người lính
c. Kể về cuộc sống nơi chiến trường
d. Ca ngợi tinh thần dũng cảm, lạc quan của người chiến sĩ trong những năm kháng chiến chỗng Mỹ cứu nước.
Đúng hết lun ròi nè, 5/5 :3

Câu 13: Dòng nào nói đúng nhất đặc điểm của những người lính lái xe của Phạm Tiến Duật ?
A. Có tư thế hiên ngang, tinh thần dũng cảm coi thường hiểm nguy, sống sôi nổi trẻ trung chan hoà trong tình đồng đội, có ý chí chiến đấu vì miền Nam.

B. Có tư thế hiên ngang, tinh thần dũng cảm coi thường hiểm nguy, sống sôi nổi trẻ trung chan hoà trong tình đồng đội.
C. Sống giản dị, tinh thần dũng cảm coi thường hiểm nguy, sống sôi nổi trẻ trung chan hoà trong tình đồng đội, có ý chí chiến đấu vì miền Nam.
D. Lái xe giỏi, tinh thần dũng cảm coi thường hiểm nguy, sống sôi nổi trẻ trung chan hoà trong tình đồng đội, có ý chí chiến đấu vì miền Nam.

Câu 14. Tư thế hiên ngang của các chiến sĩ lái xe tiểu đội xe không kính được thể hiện qua những câu thơ nào?
a. Ung dung buồng lái ta ngồi. nhìn đất nhìn trời, nhìn thẳng.

b. Những chiếc xe từ trong bom rơi. Đã về đây họp thành tiểu đội.
c. Thấy sao trời và đột ngột cánh chim. Như sa, như ùa vào buồng lái.

Câu 15. Bài thơ trên thuộc chủ đề nào?
a. Vẻ đẹp muôn màu.
b. Những người quả cảm.
c. Khám phá thế giới.

Câu 16. Nội dung của "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" là gì?
a. Kể về nỗi khổ của người lính trong kháng chiến
b. Kể về sự giúp đỡ của nhân dân với những người lính
c. Kể về cuộc sống nơi chiến trường
d. Ca ngợi tinh thần dũng cảm, lạc quan của người chiến sĩ trong những năm kháng chiến chỗng Mỹ cứu nước.
 
  • Like
Reactions: Xuân Hải Trần
Top Bottom