trắc nghiệm tiếng anh(kt 1 tiết)

Thảo luận trong 'Thảo luận - Chia sẻ chung' bắt đầu bởi khoigrai, 27 Tháng chín 2015.

Lượt xem: 6,701

 1. khoigrai

  khoigrai Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  1.Malaysia is divided ................. two regions.
  A.to B.on C.in D.into
  2.She often goes to the ................ to pray because her religion is Islam.
  A.church B.pagoda C.temple D.mosque
  3.Mary was really .................. by the beauty of Ha Noi.
  A.impress B.impression C.impressive D.impressed
  4.The United States has a ........................... of around 250 million.
  A.population B.separation C.addition D.introduction
  5.Mathematics and Literature are ..................... subjects in high schools.
  A.adding B.compulsory C.optional D.religious
  6.It’s very kind ........................... you to say so!
  A..in B.to C.for D.of
  7.Can you tell me how many chapters this book consists ......................... ?
  A.of B.to C.with D.in
  8.Don’t forget to add sugar to the mixture. This ................ is important.
  A.add B.addition C.additional D.additionally
  9. Vietnamese people are very ........................ and hospitable.
  A.friend B.friendless C.friendly D.friendship
  10. They were welcomed by friendly ..................... in Viet Nam.
  A.air B.matter C.impression D.atmosphere
  11.Churches and pagodas are places of ........................
  A.visit B.worship C.amusement D.entertainment
  12.The ................ religion in Malaysia is Islam.
  A.biggest B.official C.popular D.first
  13.I wish Susan ......................... harder for her examination.
  A.will work B.worked C.has worked D.works
  14.There used ................ a movie theater here, but it closed a long time ago.
  A.be B.to be C. being D.been
  15. I come from Viet Nam so I am not used to ............................ on the left.
  A.drive B.drove C.driven D.driving
  16.My grandfather .............................. many years ago.
  A.had died B.died C.has died D.was dying
  17.I wish I ................... more time to finish the work.
  A.have B.am having C.was having D.had
  18.When I was at primary school, my grandmother ................. me to school.
  A.takes B.is taking C.used to take D.was taking
  19.They wish they ......................... a new house.
  A.have B.had C.will have D.are having
  20.He wishes he ................... a billionaire.
  A.was B.is C.will be D.were
   
 2. kudoshizuka

  kudoshizuka Guest

  1.Malaysia is divided ................. two regions.
  A.to B.on C.in D.into
  2.She often goes to the ................ to pray because her religion is Islam.
  A.church B.pagoda C.temple D.mosque
  3.Mary was really .................. by the beauty of Ha Noi.
  A.impress B.impression C.impressive D.impressed
  4.The United States has a ........................... of around 250 million.
  A.population B.separation C.addition D.introduction
  5.Mathematics and Literature are ..................... subjects in high schools.
  A.adding B.compulsory C.optional D.religious
  6.It’s very kind ........................... you to say so!
  A..in B.to C.for D.of
  7.Can you tell me how many chapters this book consists ......................... ?
  A.of B.to C.with D.in
  8.Don’t forget to add sugar to the mixture. This ................ is important.
  A.add B.addition C.additional D.additionally
  9. Vietnamese people are very ........................ and hospitable.
  A.friend B.friendless C.friendly D.friendship
  10. They were welcomed by friendly ..................... in Viet Nam.
  A.air B.matter C.impression D.atmosphere
  11.Churches and pagodas are places of ........................
  A.visit B.worship C.amusement D.entertainment
  12.The ................ religion in Malaysia is Islam.
  A.biggest B.official C.popular D.first
  13.I wish Susan ......................... harder for her examination.
  A.will work B.worked C.has worked D.works
  14.There used ................ a movie theater here, but it closed a long time ago.
  A.be B.to be C. being D.been
  15. I come from Viet Nam so I am not used to ............................ on the left.
  A.drive B.drove C.driven D.driving
  16.My grandfather .............................. many years ago.
  A.had died B.died C.has died D.was dying
  17.I wish I ................... more time to finish the work.
  A.have B.am having C.was having D.had
  18.When I was at primary school, my grandmother ................. me to school.
  A.takes B.is taking C.used to take D.was taking
  19.They wish they ......................... a new house.
  A.have B.had C.will have D.are having
  20.He wishes he ................... a billionaire.
  A.was B.is C.will be D.were

  ~~@@: trang.bui35
   
  Last edited by a moderator: 7 Tháng mười 2015
 3. iceghost

  iceghost Guest

  8.Don’t forget to add sugar to the mixture. This ................ is important.
  A.add B.addition C.additional D.additionally
  10. They were welcomed by friendly ..................... in Viet Nam.
  A.air B.matter C.impression D.atmosphere

  Các câu khác giống như là chị kudoshizuka đã làm :)
   
 4. ntphuonglinh

  ntphuonglinh Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Quảng Nghiệp

  khoigrai bạn lấ:)y đề ở đâu thế.Mình sắp thi giữa kì 1 lớp 9 r
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->