Vật lí Trắc Nghiệm Sóng Ánh Sáng

Thủ Khoa 2018

Học sinh
Thành viên
23 Tháng tư 2017
63
28
21
23
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Phát biểu nào trong các phát biểu dưới đây là đúng khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng và ánh sáng đơn sắc?

A. Hiện tượng tán sắc ánh sáng là hiện tượng khi qua lăng kính, chùm ánh sáng trắng không những là bị lệch về phía đáy mà còn

bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau.

B. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu nhất định.

C. Trong quang phổ của ánh sáng trắng có vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 2: Thực hiện giao thoa với ánh sáng trắng, trên màn quan sát thu được hình ảnh như thế nào? Chọn kết quả đúng trong các kết

quả sau:

A. Vân trung tâm là vân sáng trắng, hai bên có những dải màu như cầu vồng.

B. Một dải màu biến thiên liên tục từ đỏ tới tím.

C. Các vạch màu khác nhau riêng biệt hiện trên một nền tối.

D. Không có vân màu trên màn.

Câu 3: Trong thí nghiệm Y-âng, năng lượng ánh sáng:

A. Không được bảo toàn, vì vân sáng lại sáng hơn nhiều so với khi không có giao thoa.

B. Không được bảo toàn, vì ở chỗ các vân tối ánh sáng cộng ánh sáng trở thành bóng tối.

C. Vẫn được bảo toàn, vì ở chỗ các vân tối một phần năng lượng ánh sáng bị mất do nhiễu xạ.

D. Vẫn được bảo toàn, nhưng được phân bố lại, phần bớt ở chỗ vân tối được chuyển sang vân sáng.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng một dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể một vết

sáng có nhiều màu khi chiếu vuông góc và có màu trắng khi chiếu xiên.

B. Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng một dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể một vết

sáng có nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.

C. Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng một dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể một vết

sáng có nhiều màu khi chiếu xiên và có màu trắng khi chiếu vuông góc.

D. Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng một dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể một vết

sáng có màu trắng dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.

Câu 5: Chọn phát biểu sai khi nói về ánh sáng đơn sắc:

A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có màu sắc xác định trong mọi môi trường.

B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có tần số xác định trong mọi môi trường.

C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc.

D. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có bước sóng xác định trong mọi môi trường.

Câu 6: Hiện tượng nào dưới đây do hiện tượng tán sắc gây ra?

A. hiện tượng cầu vồng.

B. hiện tượng xuất hiện các vầng màu sặc sỡ trên các màng xà phòng.

C. hiện tượng tia sáng bị đổi hướng khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

D. hiện tượng các electron bị bắn ra khỏi bề mặt kim loại khi bị ánh sáng thích hợp chiếu vào.

Câu 7: Hiện tượng tán sắc ánh sáng

A. chỉ xảy ra với lăng kính thủy tinh.

B. chỉ xảy ra với ánh sáng trắng.

C. chỉ xảy ra với ánh sáng mặt trời.

D. xảy ra khi một chùm sáng không đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chiết suất của cùng môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều có cùng trị số.

B. Chiết suất của cùng môi trường trong suốt đối với các ánh sáng tím lớn hơn đối với ánh sáng đỏ.

C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi qua lăng kính.

D. Trong chân không, bước sóng của ánh sáng tím lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

Câu 9: Chọn phát biểu sai khi nói về ánh sáng đơn sắc:

A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có tần số xác định trong mọi môi trường.

B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc.

C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có bước sóng xác định trong mọi môi trường.

D. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có màu sắc xác định trong mọi môi trường.
 
  • Like
Reactions: Đình Hải

trunghieuak53

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
Mod xuất sắc nhất 2017
27 Tháng hai 2017
2,098
5,059
804
Ninh Bình
Câu 1: Phát biểu nào trong các phát biểu dưới đây là đúng khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng và ánh sáng đơn sắc?

A. Hiện tượng tán sắc ánh sáng là hiện tượng khi qua lăng kính, chùm ánh sáng trắng không những là bị lệch về phía đáy mà còn

bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau.

B. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu nhất định.

C. Trong quang phổ của ánh sáng trắng có vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 2: Thực hiện giao thoa với ánh sáng trắng, trên màn quan sát thu được hình ảnh như thế nào? Chọn kết quả đúng trong các kết

quả sau:

A. Vân trung tâm là vân sáng trắng, hai bên có những dải màu như cầu vồng.

B. Một dải màu biến thiên liên tục từ đỏ tới tím.

C. Các vạch màu khác nhau riêng biệt hiện trên một nền tối.

D. Không có vân màu trên màn.

Câu 3: Trong thí nghiệm Y-âng, năng lượng ánh sáng:

A. Không được bảo toàn, vì vân sáng lại sáng hơn nhiều so với khi không có giao thoa.

B. Không được bảo toàn, vì ở chỗ các vân tối ánh sáng cộng ánh sáng trở thành bóng tối.

C. Vẫn được bảo toàn, vì ở chỗ các vân tối một phần năng lượng ánh sáng bị mất do nhiễu xạ.

D. Vẫn được bảo toàn, nhưng được phân bố lại, phần bớt ở chỗ vân tối được chuyển sang vân sáng.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng một dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể một vết

sáng có nhiều màu khi chiếu vuông góc và có màu trắng khi chiếu xiên.

B. Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng một dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể một vết

sáng có nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.

C. Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng một dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể một vết

sáng có nhiều màu khi chiếu xiên và có màu trắng khi chiếu vuông góc.

D. Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng một dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể một vết

sáng có màu trắng dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.

Câu 5: Chọn phát biểu sai khi nói về ánh sáng đơn sắc:

A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có màu sắc xác định trong mọi môi trường.

B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có tần số xác định trong mọi môi trường.

C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc.

D. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có bước sóng xác định trong mọi môi trường.

Câu 6: Hiện tượng nào dưới đây do hiện tượng tán sắc gây ra?

A. hiện tượng cầu vồng.

B. hiện tượng xuất hiện các vầng màu sặc sỡ trên các màng xà phòng.

C. hiện tượng tia sáng bị đổi hướng khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

D. hiện tượng các electron bị bắn ra khỏi bề mặt kim loại khi bị ánh sáng thích hợp chiếu vào.

Câu 7: Hiện tượng tán sắc ánh sáng

A. chỉ xảy ra với lăng kính thủy tinh.

B. chỉ xảy ra với ánh sáng trắng.

C. chỉ xảy ra với ánh sáng mặt trời.

D. xảy ra khi một chùm sáng không đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chiết suất của cùng môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều có cùng trị số.

B. Chiết suất của cùng môi trường trong suốt đối với các ánh sáng tím lớn hơn đối với ánh sáng đỏ.

C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi qua lăng kính.

D. Trong chân không, bước sóng của ánh sáng tím lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

Câu 9: Chọn phát biểu sai khi nói về ánh sáng đơn sắc:

A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có tần số xác định trong mọi môi trường.

B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc.

C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có bước sóng xác định trong mọi môi trường.

D. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có màu sắc xác định trong mọi môi trường.
1.D
2.A
3.D
4. D
5. D
6 .A
7.B
8.B
9.D
 
Top Bottom