Địa 11 Trắc nghiệm bài Trung Quốc

Tomtolu

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng bảy 2019
26
2
6
19
Đà Nẵng
Thái Phiên
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 8. Các loại thiên tai chủ yếu gây khó khăn cho đời sống và sản xuất ở Trung Quốc là
A. động đất, lũ, lụt, bão. B. động đất, sạt lở đất.
C. lũ, lụt, hạn hán. D. rét đậm, rét hại

Câu 16. Ý nào sau đây không phải là biện pháp đưa đến sự phát triển ngành công nghiệp ở Trung Quốc?
A. Hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ cao.
B. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp nặng.
C. Cơ chế thị trường tạo điều kiện phát triển sản xuất.
D. Chính sách mở cửa thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Câu 17. Các trung tâm công nghiệp lớn tập trung ở miền Đông Trung Quốc chủ yếu là do
A. giàu khoáng sản.
B. có nguồn nhân công dồi dào.
C. có đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi.
D. thị trường rộng lớn, cơ sở hạ tầng phát triển.

Câu 18. Các ngành công nghiệp kĩ thuật cao của Trung Quốc phân bố tập trung ở
A. các đặc khu kinh tế vùng duyên hải. B. khu chế xuất vùng núi phía Tây.
C. vùng trung tâm. D. vùng phía tây và duyên hải.

Câu 38. Nguyên nhân dẫn đến miền Tây Trung Quốc có khí hậu khô hạn?
A. Khí hậu nhiệt đới gió mùa. B. Ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.
C. Do lãnh thổ trải dài theo vĩ tuyến. D. Do nằm sâu trong lục địa.

Câu 39. Các ngành công nghiệp kỹ thuật cao góp phần quyết định trong việc chế tạo thành công tàu vũ trụ của Trung Quốc là
A. cơ khí chính xác, luyện kim màu.
B. điện tử- viễn thông, cơ khí, hóa chất.
C. sản xuất máy tự động, luyện kim màu.
D. điện tử, cơ khí chính xác, sản xuất máy tự động.

Câu 40. Các ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, đồ gốm, sứ, dệt may ở Trung Quốc phát triển chủ yếu trên địa bàn nông thôn là do
A. thị trường tiêu thụ lớn.
B. đáp ứng được nhu cầu người dân.
C. gần các khu chế xuất, được đầu tư nguồn vốn lớn.
D. có lực lượng lao động dồi dào, sẵn có nguyên vật liệu.

Câu 41. Công cuộc hiện đại hóa của Trung Quốc làm cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng
A. quy mô nền kinh tế lớn. B. tăng trưởng kinh tế mạnh.
C. vị thế nền kinh tế tăng nhanh. D. chuyển đổi theo hướng hiện đại.

Câu 42. Yếu tố đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế Trung Quốc là
A. lực lượng lao động dồi dào. B. thị trường tiêu thụ rộng lớn.
C. nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có. D. đường lối hiện đại hóa nền kinh tế.
 

Hải Dưn của ngày xưa

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,867
7,399
596
16
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Câu 8. Các loại thiên tai chủ yếu gây khó khăn cho đời sống và sản xuất ở Trung Quốc là
A. động đất, lũ, lụt, bão. B. động đất, sạt lở đất.
C. lũ, lụt, hạn hán. D. rét đậm, rét hại

Câu 16. Ý nào sau đây không phải là biện pháp đưa đến sự phát triển ngành công nghiệp ở Trung Quốc?
A. Hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ cao.
B. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp nặng.
C. Cơ chế thị trường tạo điều kiện phát triển sản xuất.
D. Chính sách mở cửa thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Câu 17. Các trung tâm công nghiệp lớn tập trung ở miền Đông Trung Quốc chủ yếu là do
A. giàu khoáng sản.
B. có nguồn nhân công dồi dào.
C. có đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi.
D. thị trường rộng lớn, cơ sở hạ tầng phát triển.

Câu 18. Các ngành công nghiệp kĩ thuật cao của Trung Quốc phân bố tập trung ở
A. các đặc khu kinh tế vùng duyên hải. B. khu chế xuất vùng núi phía Tây.
C. vùng trung tâm. D. vùng phía tây và duyên hải.

Câu 38. Nguyên nhân dẫn đến miền Tây Trung Quốc có khí hậu khô hạn?
A. Khí hậu nhiệt đới gió mùa. B. Ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.
C. Do lãnh thổ trải dài theo vĩ tuyến. D. Do nằm sâu trong lục địa.

Câu 39. Các ngành công nghiệp kỹ thuật cao góp phần quyết định trong việc chế tạo thành công tàu vũ trụ của Trung Quốc là
A. cơ khí chính xác, luyện kim màu.
B. điện tử- viễn thông, cơ khí, hóa chất.
C. sản xuất máy tự động, luyện kim màu.
D. điện tử, cơ khí chính xác, sản xuất máy tự động.

Câu 40. Các ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, đồ gốm, sứ, dệt may ở Trung Quốc phát triển chủ yếu trên địa bàn nông thôn là do
A. thị trường tiêu thụ lớn.
B. đáp ứng được nhu cầu người dân.
C. gần các khu chế xuất, được đầu tư nguồn vốn lớn.
D. có lực lượng lao động dồi dào, sẵn có nguyên vật liệu.

Câu 41. Công cuộc hiện đại hóa của Trung Quốc làm cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng
A. quy mô nền kinh tế lớn. B. tăng trưởng kinh tế mạnh.
C. vị thế nền kinh tế tăng nhanh. D. chuyển đổi theo hướng hiện đại.

Câu 42. Yếu tố đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế Trung Quốc là
A. lực lượng lao động dồi dào. B. thị trường tiêu thụ rộng lớn.
C. nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có. D. đường lối hiện đại hóa nền kinh tế.
Câu 8. Các loại thiên tai chủ yếu gây khó khăn cho đời sống và sản xuất ở Trung Quốc là
A. động đất, lũ, lụt, bão. B. động đất, sạt lở đất.
C. lũ, lụt, hạn hán. D. rét đậm, rét hại

Câu 16. Ý nào sau đây không phải là biện pháp đưa đến sự phát triển ngành công nghiệp ở Trung Quốc?
A. Hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ cao.
B. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp nặng.
C. Cơ chế thị trường tạo điều kiện phát triển sản xuất.
D. Chính sách mở cửa thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Câu 17. Các trung tâm công nghiệp lớn tập trung ở miền Đông Trung Quốc chủ yếu là do
A. giàu khoáng sản.
B. có nguồn nhân công dồi dào.
C. có đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi.
D. thị trường rộng lớn, cơ sở hạ tầng phát triển.

Câu 18. Các ngành công nghiệp kĩ thuật cao của Trung Quốc phân bố tập trung ở
A. các đặc khu kinh tế vùng duyên hải. B. khu chế xuất vùng núi phía Tây.
C. vùng trung tâm. D. vùng phía tây và duyên hải.

Câu 38. Nguyên nhân dẫn đến miền Tây Trung Quốc có khí hậu khô hạn?
A. Khí hậu nhiệt đới gió mùa. B. Ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.
C. Do lãnh thổ trải dài theo vĩ tuyến. D. Do nằm sâu trong lục địa.

Câu 39. Các ngành công nghiệp kỹ thuật cao góp phần quyết định trong việc chế tạo thành công tàu vũ trụ của Trung Quốc là
A. cơ khí chính xác, luyện kim màu.
B. điện tử- viễn thông, cơ khí, hóa chất.
C. sản xuất máy tự động, luyện kim màu.
D. điện tử, cơ khí chính xác, sản xuất máy tự động.

Câu 40. Các ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, đồ gốm, sứ, dệt may ở Trung Quốc phát triển chủ yếu trên địa bàn nông thôn là do
A. thị trường tiêu thụ lớn.
B. đáp ứng được nhu cầu người dân.
C. gần các khu chế xuất, được đầu tư nguồn vốn lớn.
D. có lực lượng lao động dồi dào, sẵn có nguyên vật liệu.

Câu 41. Công cuộc hiện đại hóa của Trung Quốc làm cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng
A. quy mô nền kinh tế lớn. B. tăng trưởng kinh tế mạnh.
C. vị thế nền kinh tế tăng nhanh. D. chuyển đổi theo hướng hiện đại.

Câu 42. Yếu tố đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế Trung Quốc là
A. lực lượng lao động dồi dào. B. thị trường tiêu thụ rộng lớn.
C. nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có. D. đường lối hiện đại hóa nền kinh tế.
 
Top Bottom