Sinh Topic luyện thi vào 10 chuyên Sinh từ cơ bản đến nâng cao

Status
Không mở trả lời sau này.

Shmily Karry's

Cựu Phụ trách box Sinh & box TGQT
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
6 Tháng tư 2017
2,965
4,311
619
Bình Dương
Bài tập phần 3
Câu hỏi tự luận
1. Nêu đạc điểm hóa học của phân tử ADN? Vì sao ADN đa dạng và đăc thù ?
2. Mô tả cấu trúc không gian của phân tử ADN? Hệ quả của NTBS: ? Viết 1 đoạn mạch bổ sung với đoạn mạch sau:
-A – G – X – A – G – G – X – A – X –
3. Mô tả sơ lược quá trình nhân đôi của ADN? Tại sao 2 ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ( Trình bày nguyên tắc nhân đôi)
4. Những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ADN và ARN?
5.
Một đoạn mạch ARN có trình tự các nucleotit như sau:
- A – A – U – G – X – X – U – U - Xác định trình tự các Nutronh gen đã tỏng hợp ra đoạn mạch ARN trên?
 
  • Like
Reactions: Đình Hải

toilatot

Banned
Banned
Thành viên
1 Tháng ba 2017
3,369
2,141
524
Hà Nam
THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định
Chuyên đề tiếp theo :ADN(mấy bài cơ bản khởi động nhé )
A/LÝ THYẾT


- Phân tử ADN (acid đêoxiribonucleic) có kích thước và khối lượng lớn ;có cấu tạo đa phân do nhiều đơn phân hợp lại
- Mỗi đơn phân là 1 nucleotit có chiều dài 3,4 A0 và M=300đvc:có 4 loại nu A,D,G,X
- các nu trên 2 mạch ADN liên kết theo nguyên tắc bổ sung
- 4 laoij nu sắp xếp theo số lượng thành phần và trình tự khác nhau tạo nên tính đa dạng và đặc thù cho ADN

các công thức nhé (các bạn xem ở tệp đính kèm nhé )

b/bài tập


Bài 1: Cho biết một phân tử ADN, số nucleotit (nu) loại A bằng 100000 nu chiếm 20% tổng số nucleotit.


a. Tính số nucleotit thuộc các loại T, G, X.

b. Chiều dài của phân tử ADN này là bao nhiêu micromets

Bài 2: Cho biết trong một phân tử ADN, số nu loại G là 650000, số nu loại A bằng 2 lần số nu loại G. Khi phân tử này tự nhân đôi (1 lần), nó sẽ cần bao nhiêu lần nu tự do trong môi trường nội bào.

Bài 3: Chiều dài của một phân tủ ADN là 0,102mm.

a. Khi phân tử ADN này tự nhân đôi nó cần bao nhiêu nu tự do.

b. Cho biết trong phân tử ADN, số nu A bằng 160000. tính số lượng mỗi loại nu còn lại.

Bài 4: Một nu có chiều dài 0,408micromet và có hiệu số giữa nu loại G với loại nu khác là 10% số nu của gen.

a. Tìm khối lượng của gen. Biết khối lượng trung bình của một nu là 300 đvC.

b. Tỷ lệ % và số lượng từng loại nu của gen.

c. Tính số liên kết hidro của gen.

Bài 5: Mạch đơn thứ nhất của gen có 10%A, 30%G. mạch đơn thứ hai gủa gen có 20%A.

a. Khi gen tự nhân đôi cần tỷ lệ % từng loại nu của môi trường nội bào bằng bao nhiêu?

b. Chiều dài của gen là 5100 Ao. Tính số lượng từng loại nu của mỗi mạch.

Bài 6: Một gen có tỉ số nu từng loại trong mạch thứ nhất như sau: %A = 40%, %T = 30%, %G = 20%, X = 300nu.

a. Tính tỷ lệ phần trăm và số lượng từng loại nu ở mỗi mạch.

b. Tính tỉ lệ phần trăm và số lượng từng loại nu trong cả gen.

Bài 7: Một gen có phân tử lượng là 480.103 đvC. Gen này có tổng nu loại A và một loại nu khác là 480 nu.

a. Tính số nu từng loại của gen.

b. Gen nói trên gồm bao nhiêu chu kì xoắn.

Bài 8: Một gen có chiều dài 5100A0, trong đó nu loại A chiếm 20%.

a. Số lượng từng loại nu của gen bằng bao nhiêu?

b. Khi tế bào nguyên phân 3 đợt liên tiếp đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp từng loại nu bằng bao nhiêu?

c. Tính số liên kết hidro của gen.

d. Tính số liên tiếp cộng hóa trị của gen.

Bài 9: Trong mạch thứ nhất của 1 phân tử ADN có: A chiếm 40%, G chiếm 20%, T chiếm 30%, và số X = 156. 103 nu.

a. Tìm tỉ lệ phần và số lượng từng loại nu trong mỗi mạch của ADN.

b. Tìm tỉ lệ và số lượng từng loại nu trong cả phân tử ADN.

c. Biết khối lượng trung bình của 1 nu là 300 đvC. Hãy tính khối lượng của phân tử ADN nói trên. Tính số chu kì xoắn.

Bài 10: Một gen có số liên kết hidro là 3120 và số liên kết hóa trị là 4798.

a. Tìm chiều dài và số chi kì xoắn của gen.

b. Tìm số nu từng loại của gen.

c. Trên 1 mạch của gen, người ta nhận thấy hiệu giữa G với A là 15% số nu của mạch, tổng giữa G với A là 30%. Hãy tìm số nu từng loại của mỗi nhánh.
 

Attachments

  • Cong thuc ADN ARN Protein (1).doc
    56 KB · Đọc: 172
Last edited:

Shmily Karry's

Cựu Phụ trách box Sinh & box TGQT
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
6 Tháng tư 2017
2,965
4,311
619
Bình Dương
Chuyên đề tiếp theo :ADN(mấy bài cơ bản khởi động nhé )
A/LÝ THYẾT


- Phân tử ADN (acid đêoxiribonucleic) có kích thước và khối lượng lớn ;có cấu tạo đa phân do nhiều đơn phân hợp lại
- Mỗi đơn phân là 1 nucleotit có chiều dài 3,4 A0 và M=300đvc:có 4 loại nu A,D,G,X
- các nu trên 2 mạch ADN liên kết theo nguyên tắc bổ sung
- 4 laoij nu sắp xếp theo số lượng thành phần và trình tự khác nhau tạo nên tính đa dạng và đặc thù cho ADN

b/bài tập

Bài 1: Cho biết một phân tử ADN, số nucleotit (nu) loại A bằng 100000 nu chiếm 20% tổng số nucleotit.


a. Tính số nucleotit thuộc các loại T, G, X.

b. Chiều dài của phân tử ADN này là bao nhiêu micromets

Bài 2: Cho biết trong một phân tử ADN, số nu loại G là 650000, số nu loại A bằng 2 lần số nu loại G. Khi phân tử này tự nhân đôi (1 lần), nó sẽ cần bao nhiêu lần nu tự do trong môi trường nội bào.

Bài 3: Chiều dài của một phân tủ ADN là 0,102mm.

a. Khi phân tử ADN này tự nhân đôi nó cần bao nhiêu nu tự do.

b. Cho biết trong phân tử ADN, số nu A bằng 160000. tính số lượng mỗi loại nu còn lại.

Bài 4: Một nu có chiều dài 0,408micromet và có hiệu số giữa nu loại G với loại nu khác là 10% số nu của gen.

a. Tìm khối lượng của gen. Biết khối lượng trung bình của một nu là 300 đvC.

b. Tỷ lệ % và số lượng từng loại nu của gen.

c. Tính số liên kết hidro của gen.

Bài 5: Mạch đơn thứ nhất của gen có 10%A, 30%G. mạch đơn thứ hai gủa gen có 20%A.

a. Khi gen tự nhân đôi cần tỷ lệ % từng loại nu của môi trường nội bào bằng bao nhiêu?

b. Chiều dài của gen là 5100 Ao. Tính số lượng từng loại nu của mỗi mạch.

Bài 6: Một gen có tỉ số nu từng loại trong mạch thứ nhất như sau: %A = 40%, %T = 30%, %G = 20%, X = 300nu.

a. Tính tỷ lệ phần trăm và số lượng từng loại nu ở mỗi mạch.

b. Tính tỉ lệ phần trăm và số lượng từng loại nu trong cả gen.

Bài 7: Một gen có phân tử lượng là 480.103 đvC. Gen này có tổng nu loại A và một loại nu khác là 480 nu.

a. Tính số nu từng loại của gen.

b. Gen nói trên gồm bao nhiêu chu kì xoắn.

Bài 8: Một gen có chiều dài 5100A0, trong đó nu loại A chiếm 20%.

a. Số lượng từng loại nu của gen bằng bao nhiêu?

b. Khi tế bào nguyên phân 3 đợt liên tiếp đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp từng loại nu bằng bao nhiêu?

c. Tính số liên kết hidro của gen.

d. Tính số liên tiếp cộng hóa trị của gen.

Bài 9: Trong mạch thứ nhất của 1 phân tử ADN có: A chiếm 40%, G chiếm 20%, T chiếm 30%, và số X = 156. 103 nu.

a. Tìm tỉ lệ phần và số lượng từng loại nu trong mỗi mạch của ADN.

b. Tìm tỉ lệ và số lượng từng loại nu trong cả phân tử ADN.

c. Biết khối lượng trung bình của 1 nu là 300 đvC. Hãy tính khối lượng của phân tử ADN nói trên. Tính số chu kì xoắn.

Bài 10: Một gen có số liên kết hidro là 3120 và số liên kết hóa trị là 4798.

a. Tìm chiều dài và số chi kì xoắn của gen.

b. Tìm số nu từng loại của gen.

c. Trên 1 mạch của gen, người ta nhận thấy hiệu giữa G với A là 15% số nu của mạch, tổng giữa G với A là 30%. Hãy tìm số nu từng loại của mỗi nhánh.
Bạn chưa cho lý thuyết cách giải bài tập thì làm sao mà các bạn ấy làm bài được?
--->ồ mình tưởng phần trên bạn tổng hợp lý thuyết ok rồi chứ
thôi mình thêm ngay @toilatot
 

Ma Long

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng ba 2017
252
305
161
Chuyên đề tiếp theo :ADN(mấy bài cơ bản khởi động nhé )
A/LÝ THYẾT


- Phân tử ADN (acid đêoxiribonucleic) có kích thước và khối lượng lớn ;có cấu tạo đa phân do nhiều đơn phân hợp lại
- Mỗi đơn phân là 1 nucleotit có chiều dài 3,4 A0 và M=300đvc:có 4 loại nu A,T,G,X
- các nu trên 2 mạch ADN liên kết theo nguyên tắc bổ sung
- 4 laoij nu sắp xếp theo số lượng thành phần và trình tự khác nhau tạo nên tính đa dạng và đặc thù cho ADN

các công thức nhé (các bạn xem ở tệp đính kèm nhé )

b/bài tập


Bài 1: Cho biết một phân tử ADN, số nucleotit (nu) loại A bằng 100000 nu chiếm 20% tổng số nucleotit.


a. Tính số nucleotit thuộc các loại T, G, X.

b. Chiều dài của phân tử ADN này là bao nhiêu micromets

Bài 2: Cho biết trong một phân tử ADN, số nu loại G là 650000, số nu loại A bằng 2 lần số nu loại G. Khi phân tử này tự nhân đôi (1 lần), nó sẽ cần bao nhiêu lần nu tự do trong môi trường nội bào.

Bài 3: Chiều dài của một phân tủ ADN là 0,102mm.

a. Khi phân tử ADN này tự nhân đôi nó cần bao nhiêu nu tự do.

b. Cho biết trong phân tử ADN, số nu A bằng 160000. tính số lượng mỗi loại nu còn lại.

.

Ủng hộ topic.
Giải:
Bài 1:
a, A=T=10000(N)
A+G=50% suy ra G=30%
Suy ra G=X=15000
Tổng N=A+T+G+X=50000
b, Chiều dài ADN
[tex]L=\frac{N}{2}.3,4A=85000A=8,5(micromet)[/tex]
Bài 2:
Tổng số Nu của ADN
N=2(G+A)=2(G+2G)=3.900.000(N)
Khi ADN nhân đôi 1 lần nó cần môi trường cung cấp chính bằng số Nu của nó: 3.900.000(N)
Bài 3:
a, L=0.102mm=1.020.000A
Tổng số Nu của ADN.
N=2L/3,4=600.000(N)
Khi nhân đôi nó cần 600.000 N tự do.
b,
A=T=160000
A+G=N/2=300.000 suy ra G=X=140.000
 
  • Like
Reactions: Shmily Karry's

Ma Long

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng ba 2017
252
305
161
Topic này ko công khai à. Sao ở phần trả lời bài viết mới ở trang chủ diễn đàn ko có xuất hiện nhỉ.
----->có mà bạn cảm ơn nhé @toilatot
 
Last edited by a moderator:

Ma Long

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng ba 2017
252
305
161
Chuyên đề tiếp theo :ADN(mấy bài cơ bản khởi động nhé )
A/LÝ THYẾT


- Phân tử ADN (acid đêoxiribonucleic) có kích thước và khối lượng lớn ;có cấu tạo đa phân do nhiều đơn phân hợp lại
- Mỗi đơn phân là 1 nucleotit có chiều dài 3,4 A0 và M=300đvc:có 4 loại nu A,D,G,X
- các nu trên 2 mạch ADN liên kết theo nguyên tắc bổ sung
- 4 laoij nu sắp xếp theo số lượng thành phần và trình tự khác nhau tạo nên tính đa dạng và đặc thù cho ADN

các công thức nhé (các bạn xem ở tệp đính kèm nhé )

b/bài tậpBài 4: Một nu có chiều dài 0,408micromet và có hiệu số giữa nu loại G với loại nu khác là 10% số nu của gen.

a. Tìm khối lượng của gen. Biết khối lượng trung bình của một nu là 300 đvC.

b. Tỷ lệ % và số lượng từng loại nu của gen.

c. Tính số liên kết hidro của gen.

Bài 5: Mạch đơn thứ nhất của gen có 10%A, 30%G. mạch đơn thứ hai gủa gen có 20%A.

a. Khi gen tự nhân đôi cần tỷ lệ % từng loại nu của môi trường nội bào bằng bao nhiêu?

b. Chiều dài của gen là 5100 Ao. Tính số lượng từng loại nu của mỗi mạch.

Bài 6: Một gen có tỉ số nu từng loại trong mạch thứ nhất như sau: %A = 40%, %T = 30%, %G = 20%, X = 300nu.

a. Tính tỷ lệ phần trăm và số lượng từng loại nu ở mỗi mạch.

b. Tính tỉ lệ phần trăm và số lượng từng loại nu trong cả gen.

Bài 7: Một gen có phân tử lượng là 480.103 đvC. Gen này có tổng nu loại A và một loại nu khác là 480 nu.

a. Tính số nu từng loại của gen.

b. Gen nói trên gồm bao nhiêu chu kì xoắn.

.
Ủng hộ tóp. Mình làm xong mà ko thấy xuất hiện phần bài viết mới ở trang chủ diễn đàn. Như thế này làm sao các thành viến thấy đê vào ủng hộ. ko hiêu ý đồ Mod lắm.^^
Bài 4:
a, Tổng số Nu của ADN
[tex]N=\frac{2L}{3,4A}=2400[/tex]
Khối lượng gen:
$M=N.300=720.000đvC$
b,
Ta có:
G+A=50%
G-A=10%
G=30%=X,A=20%=T
c,Số liên kế Hydro của gen.
$H=2A+3G$=2.0,2.N+3.0,3.N=3120$

Bài 5
a, %A=%T=(%A1+%A2)/2=15%
%G=%X=35%
Khi ADN nhân đôi % mỗi Nu cần từ môi trường nội bào là:
15%A,15%T,35%G,35%X
b, Tổng Nu
[tex]N=\frac{2L}{3,4A}=3000[/tex]
A1=T2=0,1.N/2=150
A2=T1=0,2.N/2=300
G1=X2=0,3.N/2=450
G2=X1=0,4.N/2=600
Bài 6:
a, Mạch 1:
A1=40%, T1=30%, G1=20%, X1=10%=300
Suy ra: A1=1200, T1=900, G1=600, X1=300
Mạch 2:
A2=30%, T2=40% ,G2=10%, X2=20%
A2=900, T2=1200, G2=300, X2=600
b, %A=%T=(%A1+%A2)/2=35%
%G=%X=15%
A=T=(A1+A2)/2=1050
G=X=(G1+G2)/2=450
Bài 7:
a, Tổng số Nu=M/300=1600
Có A+G=A+X=800
Suy ra A+T=480 suy ra A+T=240
G=X=560
b, Chu kỳ xoắn.
C=N/20=80.
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Shmily Karry's

Ma Long

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng ba 2017
252
305
161
Chuyên đề tiếp theo :ADN(mấy bài cơ bản khởi động nhé )
A/LÝ THYẾT


- Phân tử ADN (acid đêoxiribonucleic) có kích thước và khối lượng lớn ;có cấu tạo đa phân do nhiều đơn phân hợp lại
- Mỗi đơn phân là 1 nucleotit có chiều dài 3,4 A0 và M=300đvc:có 4 loại nu A,D,G,X
- các nu trên 2 mạch ADN liên kết theo nguyên tắc bổ sung
- 4 laoij nu sắp xếp theo số lượng thành phần và trình tự khác nhau tạo nên tính đa dạng và đặc thù cho ADN

các công thức nhé (các bạn xem ở tệp đính kèm nhé )


Bài 8: Một gen có chiều dài 5100A0, trong đó nu loại A chiếm 20%.

a. Số lượng từng loại nu của gen bằng bao nhiêu?

b. Khi tế bào nguyên phân 3 đợt liên tiếp đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp từng loại nu bằng bao nhiêu?

c. Tính số liên kết hidro của gen.

d. Tính số liên tiếp cộng hóa trị của gen.

Bài 9: Trong mạch thứ nhất của 1 phân tử ADN có: A chiếm 40%, G chiếm 20%, T chiếm 30%, và số X = 156. 103 nu.

a. Tìm tỉ lệ phần và số lượng từng loại nu trong mỗi mạch của ADN.

b. Tìm tỉ lệ và số lượng từng loại nu trong cả phân tử ADN.

c. Biết khối lượng trung bình của 1 nu là 300 đvC. Hãy tính khối lượng của phân tử ADN nói trên. Tính số chu kì xoắn.

Bài 10: Một gen có số liên kết hidro là 3120 và số liên kết hóa trị là 4798.

a. Tìm chiều dài và số chi kì xoắn của gen.

b. Tìm số nu từng loại của gen.

c. Trên 1 mạch của gen, người ta nhận thấy hiệu giữa G với A là 15% số nu của mạch, tổng giữa G với A là 30%. Hãy tìm số nu từng loại của mỗi nhánh.
Bài giải:
Các mod còn muốn duy trì topic này ko?
 

Shmily Karry's

Cựu Phụ trách box Sinh & box TGQT
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
6 Tháng tư 2017
2,965
4,311
619
Bình Dương
Vì mình bận quá không soạn tiếp được phần sau, các bạn xem tạm lý thuyết Tại Đây nhé, khá là đầy đủ kiến thức nha :)
 

Nguyễn Mạnh Hùng

Học sinh
Thành viên
13 Tháng sáu 2017
6
1
31
19
1, 1 cặp gen có mỗi gen đều dài 5100 A0 và đều có 3900 liên kết H.
a, tính số lg từng loại nu mỗi gen
b, cặp gen trên đồng hợp hay dị hợp, làm thế nào để có thể khẳng định cặp gen trên là đồng hợp hay dị hợp. biết mỗi gen qđ 1 tt và gen trội là trội hoàn toàn
2, giả sử mARN chỉ có 3 loại rnu A,U,X thì khả nắng có bn loại bộ ba mã gốc , bộ ba mã sao, bộ ba đối mã và các loại bộ ba này có thể nằm đâu (.) tế bào
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom