Vật lí Topic chuyên đề ôn thi HSG Lí THCS

N

nom1

1 chuyên đề tổng hợp + 1 chuyên đề quang

1/ chuyên đề tổng hợp
2/ chuyên đề quang
.............................
 

Attachments

 • Giao An Boi Duong Hoc Sinh Gioi Vat Ly.doc
  4.3 MB · Đọc: 0
 • DE TH HSG CAP TINHPHAN QUANG.doc
  153 KB · Đọc: 0
N

nom1

1/ Chuyên đề mạch cầu (điện)
2/ Chuyên đề nhiệt
..........................................
 

Attachments

 • Mot so BT tu luyen ve mach cau HSG.doc
  364 KB · Đọc: 0
 • nhiet.doc
  808 KB · Đọc: 0
N

nom1

Tài liệu tổng hợp Cơ-Nhiệt-Điện-Quang
......................................................
 

Attachments

 • tai lieu hay co-nhiet-dien-quang.doc
  1.9 MB · Đọc: 0
 • Tai lieu BD HSG.doc
  4.3 MB · Đọc: 0
N

nom1

Bộ đề hsg
.....................................................
 

Attachments

 • Mot so de HSG VL9.doc
  391.5 KB · Đọc: 0
 • On HSG Vat lyDe 79.doc
  92.5 KB · Đọc: 1
N

nom1

2 chuyên đề Điện học làm trong dịp Tết
.....................................................
 

Attachments

 • dien.doc
  655.5 KB · Đọc: 0
 • dien 2.doc
  487.5 KB · Đọc: 0
N

nom1

2 chuyên đề Điện trong dịp Tết (2)
.............................................
 

Attachments

 • dien 3.doc
  228 KB · Đọc: 0
 • dien 4.doc
  153 KB · Đọc: 0
N

nom1

2 Tài liệu tổng hợp Cơ-Nhiệt-Điện-Quang
....................................................
 

Attachments

 • co-nhiet-dien.doc
  865 KB · Đọc: 0
 • co-nhiet-dien-quang.doc
  5 MB · Đọc: 0
N

nom1

Chuyên đề Cơ học
.....................................................
 

Attachments

 • co.doc
  780 KB · Đọc: 0
N

nom1

Bộ đề thi - đáp án HSG Lí 9 các tỉnh
................................................
 

Attachments

 • BO DE.doc
  2.8 MB · Đọc: 0
Top Bottom