Địa Topic Báo Cáo Điểm Tích Lũy

B

boboiboydiatran

ĐẾn Giờ Mà CÓ Bạn Còn Không Biết Báo Cáo Như Thế NÀo LÀ Sao Nhỉ :

Ví Dụ : điểm các mem có khi mình ra câu hỏi (mình quản lý)

toduongdy : 4 điểm
baobadao2512 : 12 điểm
sieutrom1412 : 2 điểm
toiyeu71 : 2 điểm
trucphuong02 : 2 điểm
tuantai6a13 :2 điểm
samsam0444 :4 điểm


Đối với tất cả mọi người (Hoạt động giải bài):
Member : 2 điểm/bài
Tmod : 1,5 điểm/bài
Mod : 1 điểm/bài
 
Top Bottom