Topic 4: GETTING ACQUAINTED

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xin chào các bạn,tối nay chúng ta sẽ hoạt động với chủ đề này nhé
Đây là danh sách hội viên cập nhật đến 30/11
1. Huỳnh Đức Nhật @Huỳnh Đức Nhật
2. Lê Nhật Hiền Nhi @Hiền Còi
3. Đặng Lê Huyền Trân @Mictin
4. Đỗ Lê Long Ấn @Tony Time
5. Trần Lê Quỳnh Anh @tienganh220403@gmail.com
6. Đỗ Thùy Linh @Một Nửa Của Sự Thật
7. Nguyễn Thị Thanh Tâm @Perona03
8. Nguyễn Như @Snowball fan ken
9. Nguyễn Ngọc Minh Châu @ngchau2001
10. Đỗ Anh Kỳ (2004 ) @Kyanhdo
11. Đỗ Phương Thảo (2001) @phuongthao1910@gmail.com
12. Bùi Nguyễn minh Hảo ( 2004 ) @Narumi04
13. Trần Minh Phương ( 2004 ) @Kyungsoo Do
14. Nguyễn Bảo Châu (2000) @baochau15
15. Vũ Minh Thúy (2000) @Băng Tâm Như Ngọc
16. Nguyễn Ngọc Anh Thư (2003 ) @jiiseong
17. Lê Phương Đài (2001 ) @kongosuzuki
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
PREVIEW
1, Look at the picture . Do any of the pictures show behavior that would be unusual or strange in Viet Nam ?
2. Do exercises of Part B,D,E,F

1. Huỳnh Đức Nhật @Huỳnh Đức Nhật
2. Lê Nhật Hiền Nhi @Hiền Còi
3. Đặng Lê Huyền Trân @Mictin
4. Đỗ Lê Long Ấn @Tony Time
5. Trần Lê Quỳnh Anh @tienganh220403@gmail.com
6. Đỗ Thùy Linh @Một Nửa Của Sự Thật
7. Nguyễn Thị Thanh Tâm @Perona03
8. Nguyễn Như @Snowball fan ken
9. Nguyễn Ngọc Minh Châu @ngchau2001
10. Đỗ Anh Kỳ (2004 ) @Kyanhdo
11. Đỗ Phương Thảo (2001) @phuongthao1910@gmail.com
12. Bùi Nguyễn minh Hảo ( 2004 ) @Narumi04
13. Trần Minh Phương ( 2004 ) @Kyungsoo Do
14. Nguyễn Bảo Châu (2000) @baochau15
15. Vũ Minh Thúy (2000) @Băng Tâm Như Ngọc
16. Nguyễn Ngọc Anh Thư (2003 ) @jiiseong
17. Lê Phương Đài (2001 ) @kongosuzuki
 
Last edited:

Kyanhdo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
22 Tháng sáu 2017
2,357
4,161
589
19
TP Hồ Chí Minh
THPT Gia Định
PREVIEW
1, Look at the picture . Do any of the pictures show behavior that would be unusual or strange in Viet Nam ?
2. Do exercises of Part B,D,E,F

1. Huỳnh Đức Nhật @Huỳnh Đức Nhật
2. Lê Nhật Hiền Nhi @Hiền Còi
3. Đặng Lê Huyền Trân @Mictin
4. Đỗ Lê Long Ấn @Tony Time
5. Trần Lê Quỳnh Anh @tienganh220403@gmail.com
6. Đỗ Thùy Linh @Một Nửa Của Sự Thật
7. Nguyễn Thị Thanh Tâm @Perona03
8. Nguyễn Như @Snowball fan ken
9. Nguyễn Ngọc Minh Châu @ngchau2001
10. Đỗ Anh Kỳ (2004 ) @Kyanhdo
11. Đỗ Phương Thảo (2001) @phuongthao1910@gmail.com
12. Bùi Nguyễn minh Hảo ( 2004 ) @Narumi04
13. Trần Minh Phương ( 2004 ) @Kyungsoo Do
14. Nguyễn Bảo Châu (2000) @baochau15
15. Vũ Minh Thúy (2000) @Băng Tâm Như Ngọc
16. Nguyễn Ngọc Anh Thư (2003 ) @jiiseong
17. Lê Phương Đài (2001 ) @kongosuzuki
Làm bài trên đây ạ?
 

Narumi04

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng tư 2017
1,595
2,069
394
20
Vĩnh Long
THPT Lưu Văn Liệt
PREVIEW
1, Look at the picture . Do any of the pictures show behavior that would be unusual or strange in Viet Nam ?
2. Do exercises of Part B,D,E,F

1. Huỳnh Đức Nhật @Huỳnh Đức Nhật
2. Lê Nhật Hiền Nhi @Hiền Còi
3. Đặng Lê Huyền Trân @Mictin
4. Đỗ Lê Long Ấn @Tony Time
5. Trần Lê Quỳnh Anh @tienganh220403@gmail.com
6. Đỗ Thùy Linh @Một Nửa Của Sự Thật
7. Nguyễn Thị Thanh Tâm @Perona03
8. Nguyễn Như @Snowball fan ken
9. Nguyễn Ngọc Minh Châu @ngchau2001
10. Đỗ Anh Kỳ (2004 ) @Kyanhdo
11. Đỗ Phương Thảo (2001) @phuongthao1910@gmail.com
12. Bùi Nguyễn minh Hảo ( 2004 ) @Narumi04
13. Trần Minh Phương ( 2004 ) @Kyungsoo Do
14. Nguyễn Bảo Châu (2000) @baochau15
15. Vũ Minh Thúy (2000) @Băng Tâm Như Ngọc
16. Nguyễn Ngọc Anh Thư (2003 ) @jiiseong
17. Lê Phương Đài (2001 ) @kongosuzuki
Giới hạn thời gian nộp bài để đưa key là khi nào vậy anh?
 

Kyanhdo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
22 Tháng sáu 2017
2,357
4,161
589
19
TP Hồ Chí Minh
THPT Gia Định
1, Look at the picture . Do any of the pictures show behavior that would be unusual or strange in Viet Nam ?
+
Uses last name
b> 1. I like bowing in greetings (because that's polite) and use first names to address people (that's very intimate)
2. I prefer exchanging business cards with two hands because that's polite, especially in case I talk with adults.
3. We can talk about the weather, your salary and your age.
e> 1. Leon begins speaking with Taka because he looks Taka familar.
2. No, she hasn't.
3. Because he want to keep in touch with Taka.
4. He offer to show Taka around.
f> Never talk about a person's your home and your family.
Always bow to the adults (family members and teachers).
Don't follow strangers.
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

Kyungsoo Do

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng chín 2017
1,087
984
131
Nam Định
THCS Tống Văn Trân
PREVIEW
1, Look at the picture . Do any of the pictures show behavior that would be unusual or strange in Viet Nam ?
2. Do exercises of Part B,D,E,F

1. Huỳnh Đức Nhật @Huỳnh Đức Nhật
2. Lê Nhật Hiền Nhi @Hiền Còi
3. Đặng Lê Huyền Trân @Mictin
4. Đỗ Lê Long Ấn @Tony Time
5. Trần Lê Quỳnh Anh @tienganh220403@gmail.com
6. Đỗ Thùy Linh @Một Nửa Của Sự Thật
7. Nguyễn Thị Thanh Tâm @Perona03
8. Nguyễn Như @Snowball fan ken
9. Nguyễn Ngọc Minh Châu @ngchau2001
10. Đỗ Anh Kỳ (2004 ) @Kyanhdo
11. Đỗ Phương Thảo (2001) @phuongthao1910@gmail.com
12. Bùi Nguyễn minh Hảo ( 2004 ) @Narumi04
13. Trần Minh Phương ( 2004 ) @Kyungsoo Do
14. Nguyễn Bảo Châu (2000) @baochau15
15. Vũ Minh Thúy (2000) @Băng Tâm Như Ngọc
16. Nguyễn Ngọc Anh Thư (2003 ) @jiiseong
17. Lê Phương Đài (2001 ) @kongosuzuki
anhn @Minh Nhí ơi, em xin phép nghỉ tuần này vì đang bận ôn thi ạ
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

baochau15

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng bảy 2013
957
147
129
24
Nam Định
1, Look at the picture . Do any of the pictures show behavior that would be unusual or strange in Viet Nam ?
The pictures show behavior that would be unusual or strange in Viet Nam:
Greetings: bow, kiss
Exchanging business cards: with one hand
Addressing people: use first name
Small talk: ask about salary
2. Do exercises of Part B,D,E,F
B.
1. I like shaking hands when greeting and using last name when addressing people.
2. I like to exchange business card by using two hands.
3. When I meet someone new, I will talk about my family
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

Lanh_Chanh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng chín 2017
794
1,416
189
Nam Định
National Economics University
1)A
greetings: bow,shake hands
Adressing people: uses last name
2)
Part B:
1.I like bowing,shaking hands to greet everyone and using last name when addressing
2.When exchanging business cards,I prefer to exchange with two hands, that is courtesy and respect for others
3.when I meet someone new,I like talking about hobbies,
Part D:
1.I could show you around
2.we should keep in touch
3.you look familiar
4.what have you been up.....?
Part E:
1.Because Leon looks Taka familiar
2.No.
3.Because Leon wants to keep in touch with Taka
4.He offers to show Taka around.
Part F:
1. Greeting, bowing politely when meeting others,
2.Don't make a bad first impression,
3.Don't ask about the ages,salary,family(that is a bit private)
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Minh Nhí

baochau15

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng bảy 2013
957
147
129
24
Nam Định
Part D
1. I could show you around.
2. We should keep in touch.
3. You look familiar.
4. What have you been up to.

Part E
1. Because he finds that Taka is familiar. ( You look familiar.)
2. Yes. ( Taka: I am my way to the airport now.)
3. Because he wants to keep in touch. ( We should keep in touch.)
4. He offers to show Taka around Acapulco. ( The conference is in Acapulco and I could show you around.)

Part F
1. " Don't kiss when greeting"
2. " When you meet someone new, don't talk about salary"
3. " Please exchange business card with two hands"
P/S: Hôm wa nhà e mất điện, ad nào gộp bài giúp e nhé! E cảm ơn!
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

Narumi04

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng tư 2017
1,595
2,069
394
20
Vĩnh Long
THPT Lưu Văn Liệt
PREVIEW
1, Look at the picture . Do any of the pictures show behavior that would be unusual or strange in Viet Nam ?
2. Do exercises of Part B,D,E,F

1. Huỳnh Đức Nhật @Huỳnh Đức Nhật
2. Lê Nhật Hiền Nhi @Hiền Còi
3. Đặng Lê Huyền Trân @Mictin
4. Đỗ Lê Long Ấn @Tony Time
5. Trần Lê Quỳnh Anh @tienganh220403@gmail.com
6. Đỗ Thùy Linh @Một Nửa Của Sự Thật
7. Nguyễn Thị Thanh Tâm @Perona03
8. Nguyễn Như @Snowball fan ken
9. Nguyễn Ngọc Minh Châu @ngchau2001
10. Đỗ Anh Kỳ (2004 ) @Kyanhdo
11. Đỗ Phương Thảo (2001) @phuongthao1910@gmail.com
12. Bùi Nguyễn minh Hảo ( 2004 ) @Narumi04
13. Trần Minh Phương ( 2004 ) @Kyungsoo Do
14. Nguyễn Bảo Châu (2000) @baochau15
15. Vũ Minh Thúy (2000) @Băng Tâm Như Ngọc
16. Nguyễn Ngọc Anh Thư (2003 ) @jiiseong
17. Lê Phương Đài (2001 ) @kongosuzuki
1, Look at the picture . Do any of the pictures show behavior that would be unusual or strange in Viet Nam ?
+ Use last name
+ Kiss
+ Hug

2. Do exercises of Part B,D,E,F
B.
1) I prefer to bow and shake hands in greeting and use first name in addressing.
2) I prefer to exchange bussiness cards with two hands, it shows the style of courteous human.
3) + your name
+ your age
+ your job
+ your family
+ your address
+ your nationality...

D. 1) I could show you around.
2) We should keep in touch.
3) You look familiar.
4) What have you been up to.

E. 1) Because Leon thinks Taka looks familiar.
2) Yes, Taka has.
3) Because Leon wants to keep in touch with Taka.
4) Leon offers to show Taka around Acapulco at the next coference.

F. + Please exchange business card with two hands.
+ Please bow when you meet an older person.
+ Don't talk loudly in community.
+ Don't litter indiscriminately.
+ Don't smoke in community.
+ If this is the first meeting, don't talk about the private problem of both.
 
Top Bottom