English Club Topic 13: Transport and travel

Chou Chou

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,070
4,352
704
22
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy
1. runway (n): đường băng
eg: The runway is the special road for aircraft.

2. guidebook (n): sách hướng dẫn du lịch
eg: He has just given me a guidebook to England.

3. catch (v): bắt
eg: That woman is catching a taxi to go to work.


4. miss (v): lỡ (tàu, xe buýt)
eg: I sometimes miss the last bus because of getting up late.


5. delay (v): trì hoãn
eg: They had to delay the flight because of bad weather.
 
  • Like
Reactions: one_day

Chou Chou

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,070
4,352
704
22
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy

jiiseong

Học sinh
Thành viên
2 Tháng chín 2017
23
38
31
20
TP Hồ Chí Minh
THPT Giồng Ông Tố
1. runway ( n ) : đường băng
3. cross ( ngoại động từ .-. ) : băng qua
4. late ( adj ): chậm trễ
5. wait ( n ): chờ đợi
 

Đặng Diệp Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng tám 2017
211
167
94
Hà Nam
1. Runway: đường băng
2. Guidebook: sách hướng dẫn về du lịch
3.Catch:bắt
4. Miss:nhỡ
5.Delay:trì hoãn
 

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,572
449
Việt Nam
1. runway (n): đường băng
eg: The runway is the special road for aircraft.

2. guidebook (n): sách hướng dẫn du lịch
eg: He has just given me a guidebook to England.

3. catch (v): bắt
eg: That woman is catching a taxi to go to work.

4. miss (v): lỡ (tàu, xe buýt)
eg: I sometimes miss the last bus because of getting up late.

5. delay (v): trì hoãn
eg: They had to delay the flight because of bad weather.
Bạn làm đúng rồi nha!
1. runway ( n ) : đường băng
3. cross ( ngoại động từ .-. ) : băng qua
4. late ( adj ): chậm trễ
5. wait ( n ): chờ đợi
Câu 4, 5 chưa chính xác nha bạn
1. Runway: đường băng
2. Guidebook: sách hướng dẫn về du lịch
3.Catch:bắt
4. Miss:nhỡ
5.Delay:trì hoãn
5/5. Lần sau em nhớ cho thêm ví dụ ở mỗi câu nha
 

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,572
449
Việt Nam
Chúng ta chuyển sang phần Reading nha!
I.
reading.png

Information
TrueFalse
1. Machu Picchu was built in the summer of 1911.
2. The only way to reach Machu Picchu is by train.
3. A hotel company is going to build a cable car, large hotel as well as a tourist centre in Machu Picchu.
4. Ana Redondo agrees that cable car is good for Machu Picchu.
5. Tourists throw away their rubbish on the Inca Trail.
[TBODY] [/TBODY]
 

NT Thanh Ngân

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tư 2017
364
343
109
Hà Nội
...
InformationTrueFalse
1. Machu Picchu was built in the summer of 1911. x
2. The only way to reach Machu Picchu is by train. x
3. A hotel company is going to build a cable car, large hotel as well as a tourist centre in Machu Picchu. x
4. Ana Redondo agrees that cable car is good for Machu Picchu. x
5. Tourists throw away their rubbish on the Inca Trail. x
[TBODY] [/TBODY]
 
  • Like
Reactions: ng.htrang2004

Chou Chou

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,070
4,352
704
22
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy
Information
TrueFalse
1. Machu Picchu was built in the summer of 1911.v
2. The only way to reach Machu Picchu is by train.v
3. A hotel company is going to build a cable car, large hotel as well as a tourist centre in Machu Picchu.v
4. Ana Redondo agrees that cable car is good for Machu Picchu.v
5. Tourists throw away their rubbish on the Inca Trail.v
[TBODY] [/TBODY]
 
  • Like
Reactions: ng.htrang2004

Đặng Diệp Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng tám 2017
211
167
94
Hà Nam
InformationTrueFalse
1. Machu Picchu was built in the summer of 1911. x
2. The only way to reach Machu Picchu is by train. x
3. A hotel company is going to build a cable car, large hotel as well as a tourist centre in Machu Picchu. x
4. Ana Redondo agrees that cable car is good for Machu Picchu. x
5. Tourists throw away their rubbish on the Inca Trail. x
[TBODY] [/TBODY]
 
  • Like
Reactions: ng.htrang2004

Lanh_Chanh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng chín 2017
794
1,416
189
Nam Định
National Economics University
Chúng ta chuyển sang phần Reading nha!
I.
View attachment 48815

Information
TrueFalse
1. Machu Picchu was built in the summer of 1911.
2. The only way to reach Machu Picchu is by train.
3. A hotel company is going to build a cable car, large hotel as well as a tourist centre in Machu Picchu.
4. Ana Redondo agrees that cable car is good for Machu Picchu.
5. Tourists throw away their rubbish on the Inca Trail.
[TBODY] [/TBODY]

1.F
2.F
3.T
4.F
5.T
 
  • Like
Reactions: ng.htrang2004

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,572
449
Việt Nam
2/5. Bạn xem lại câu 1, 2, 3 nha
InformationTrueFalse
1. Machu Picchu was built in the summer of 1911. x
2. The only way to reach Machu Picchu is by train. x
3. A hotel company is going to build a cable car, large hotel as well as a tourist centre in Machu Picchu. x
4. Ana Redondo agrees that cable car is good for Machu Picchu. x
5. Tourists throw away their rubbish on the Inca Trail. x
[TBODY] [/TBODY]
2/5. Bạn xem lại câu 1, 3, 4 nha
4/5. Bạn xem lại câu 4 nha
Information
TrueFalse
1. Machu Picchu was built in the summer of 1911.v
2. The only way to reach Machu Picchu is by train.v
3. A hotel company is going to build a cable car, large hotel as well as a tourist centre in Machu Picchu.v
4. Ana Redondo agrees that cable car is good for Machu Picchu.v
5. Tourists throw away their rubbish on the Inca Trail.v
[TBODY] [/TBODY]
Bạn làm đúng hết rồi nha. 5/5
InformationTrueFalse
1. Machu Picchu was built in the summer of 1911. x
2. The only way to reach Machu Picchu is by train.x
3. A hotel company is going to build a cable car, large hotel as well as a tourist centre in Machu Picchu. x
4. Ana Redondo agrees that cable car is good for Machu Picchu.x
5. Tourists throw away their rubbish on the Inca Trail. x
[TBODY] [/TBODY]
5/5. Em làm đúng rồi.
5/5. Bạn làm đúng rồi nha.
-----
Đáp án:
Information
TrueFalse
1. Machu Picchu was built in the summer of 1911.
Đoạn đầu: “For centuries, the Inca city of Machu Picchu was lost in the jungle. Then, in the summer of 1911, the American explorer, Hiram Bingham, discovered the ruins of the city.”
Tức là thành phố này đã được xây dựng từ trước đó nhưng bị biến mất và các tàn tích của nó được phát hiện vào năm 1911.
x
2. The only way to reach Machu Picchu is by train.
Đoạn 2: “Many people choose to follow the Inca Trail, a 43 km centuries-old path which takes three or four days on foot. Others take the train and then a bus for the last part of the journey.”
Có nghĩa là bạn có thể đi bộ hoặc cũng có thể đi tàu và xe buýt, chứ không phải chỉ có cách duy nhất là đi tàu đến Machu Picchu.
x
3. A hotel company is going to build a cable car, large hotel as well as a tourist centre in Machu Picchu.
Thông tin này Đúng. Bạn có thể thấy nó được đề cập đến ở đoạn 3: “Now a hotel company is going to build a cable car to the top of Machu Picchu.” và ở đoạn 4: “The company is also going to build a large hotel and tourist centre with souvenir shops, fast food restaurants and so on.”
x
4. Ana Redondo agrees that cable car is good for Machu Picchu.
Thông tin này Sai vì theo suy luận từ đoạn 4 thì Ana Redondo không cho rằng việc xây dựng cáp treo là tốt, mà việc xây dựng đó có thể sẽ hủy hoại khu vực này.
“The new cable car is going to bring 400 tourists every hour! … It is the end of Machu Picchu.”
x
5. Tourists throw away their rubbish on the Inca Trail.
Thông tin này Đúng vì theo như đoạn 4 có đề cập: “The Inca Trail is crowded and dirty with old tea bags and water bottle everywhere.”
x
[TBODY] [/TBODY]
 

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,572
449
Việt Nam
Chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập kĩ năng nói nha!
Các bạn hãy trả lời những câu hỏi sau bằng tiếng Anh.
Chú ý: Bạn cần tránh những câu trả lời quá ngắn gọn như "Yes" hoặc "No", thay vào đó bạn nên đưa ra ví dụ minh họa, giải thích nguyên nhân,...
----
Questions:
1. How do you often go to work?
2. What is the most common means of transport in your country?
3. Do traffic jams often occur in your city where you live?
4. Where do you intend to go this summer?
 

Kyanhdo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
22 Tháng sáu 2017
2,357
4,161
589
19
TP Hồ Chí Minh
THPT Gia Định
1. How do you often go to work?
=> I go to school on foot because my school is near my house.
2. What is the most common means of transport in your country?
=> I think that's motorbike
3. Do traffic jams often occur in your city where you live?
=> Very often in HCM city, Ha Noi, Da Nang,...
4. Where do you intend to go this summer?
=> I want to go to Da Nang because It has a lot of interesting things what I can discover!!
 
Last edited:

Linh and Duong

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng chín 2017
454
649
129
20
Vĩnh Phúc
THCS Liên Châu
1. How do you often go to work?
- I go to school by bike because cycling is good for your health.
2. What is the most common means of transport in your country?
- The most common means of transport in your country is a bike.
3. Do traffic jams often occur in your city where you live?
- It usually happens in big cities : Ha Noi , Ho Chi Minh,...
4. Where do you intend to go this summer?
- I intend to go to Da Lat because here I can see four seasons in a day.
 

Chou Chou

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,070
4,352
704
22
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy
1. How do you often go to work?
- I often go to school by my electric bike, because my house is very near my school, it takes me only 5 minutes to go to school everyday. Besides, goingby my own bike, I can be active in time.
2. What is the most common means of transport in your country? (cho mình hỏi "country" ở đây hiểu là vùng quê hay là đất nước @one_day ?)
- In my country, the most common means of transport are motorbikes and electric bikes. Because almost all the people here are just farmers and only a few people are rich enough to buy a private car.
3. Do traffic jams often occur in your city where you live?
- No, because here is a small town so there aren't as many people as in big cities pouring into the streets after work
4. Where do you intend to go this summer?
This summer I intend to go to a small village in Hoa Binh with my class. That place is considered to be useful for our study.
 
  • Like
Reactions: one_day
Top Bottom