English Club Topic 12: ANIMALS

Chou Chou

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,070
4,352
704
22
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hi everyone r71
Bài học hôm nay của chúng ta là về chủ đề ANIMALS
Mọi người lập bảng phân loại như sau rồi chia sẻ vốn từ vựng về ANIMALS của các bạn tại topic này nhé! Love all JFBQ00157070202BJFBQ00157070202BJFBQ00157070202B

BirdsFarm animalsInsectsMammalsReptiles & AmphibiansSea animals
Eg: pigeon: bồ câuchicken: gàcricket: con dếmouse: chuộtsnake: rắnseal: hải cẩu
[TBODY] [/TBODY]
 

NT Thanh Ngân

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tư 2017
364
343
109
Hà Nội
...
BirdsFarm
animals
InsectsMammalsReptiles &
Amphibians
Sea
animals
Penguin: chim cánh cụtCow: con bòButterfly: con bướmLion: sư tửFrog: con ếchoctopus: bạch tuộc
Falcon: chim ưngCalf: con bêDragonfly: chuồn chuồnTiger: con hổMouse: chuộtFish: con cá
Kingfisher: chim bói cáDonkey: con lừaGrasshopper: châu chấuFox: con cáoToad: con cócjellyfish: con sứa
Gull: chim hải âuDuck: con vịtCockroach: con giánDog: con chóstarfish: sao biển
Bunting: chim họa miGoat: con dêMosquito: con muỗiCat: con mèoseahorse: cá ngựa
Nightingale: chim sơn caHorse: con ngựaCicada: con ve sầuWhale: cá voishrimp: con tôm
Blackbird: chim sáoPig: con lợnWorm: con sâuSkunk: con chồn hôieel:con lươn
Eagle: chim đại bàngSheep: con cừuCricket: con dếOtter: con rái cáclam: còn ngao
Cuckoo: chim cúc cuGoose: con ngỗngMidge: con muỗi vằnDolphin: cá heocrab: con cua
Woodpecker: chim gõ kiến Buffalo: con trâu Termite: con mối Monkey: con khỉ seal: hải cẩu
Flamingo: chim hồng hạc Rabbit: con thỏ Bug: con rệp Gibbon: con vượn dolphin: cá heo
Owl: cú mèo Cock: con gà trống Ladybird: con bọ rùa shark: cá mập
Sparrow: chim sẻ Hen: con gà mái Beetle: con bọ cánh cứng whale: cá voi
Hummingbird: chim ruồi Foal: ngựa con Ant: con kiến lobster: tôm hùm
[TBODY] [/TBODY]
 

Kaity Võ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
18 Tháng bảy 2016
422
611
219
1. Từ vựng về động vật châu Phi
Zebra/ˈziː.brə/ => ngựa vằn
Giraffe /dʒɪˈrɑːf/ => hươu cao cổ
Rhinoceros /raɪˈnɒs.ər.əs/=> tê giác
Elephant/ˈel.ɪ.fənt/ => voi
Cheetah /ˈtʃiː.tə/ => báo Gêpa
Lion /ˈlaɪ.ən/ => sư tử đực
Lioness /ˈlaɪ.ənis/ => sư tử cái
Hyena /haɪˈiː.nə/ => linh cẩu
Leopard /ˈlep.əd/ => báo
Hippopotamus /ˌhɪp.əˈpɒt.ə.məs/ => hà mã
Camel /’kæməl/ => lạc đà
Monkey /ˈmʌŋ.ki/ => khỉ
Baboon /bəˈbuːn/=> khỉ đầu chó
Chimpanzee /,t∫impən’zi/ => tinh tinh
Gorilla/gəˈrɪl.ə/ => vượn người Gôrila
Antelope /´ænti¸loup/ => linh dương
Gnu /nuː/ => linh dương đầu bò
Baboon /bəˈbuːn/=> khỉ đầu chó
Gazelle /gəˈzel/ => linh dương Gazen
hoc-tieng-anh-bang-hinh-anh-con-vat-5(1).jpg

2. Từ vựng tiếng anh về các loại chim
Pigeon /ˈpɪdʒ.ən/=> bồ câu
Owl /aʊl/ => cú mèo
Eagle /ˈiː.gl/ => đại bàng
Falcon /ˈfɒl.kən/ => chim ưng
Vulture /ˈvʌl.tʃəʳ/ => kền kền
Crow /krəʊ/ => quạ
Sparrow /ˈspær.əʊ/ => chim sẻ
Duck /dʌk/ => vịt
Penguin /ˈpeŋ.gwɪn/ => chim cánh cụt
Turkey /ˈtɜː.ki/ => gà tây
Ostrich /ˈɒs.trɪtʃ/ => đà điểu
Woodpecker /ˈwʊdˌpek.əʳ/ => gõ kiến
Parrot /ˈpær.ət/ => con vẹt
Stork /stɔːk/ => cò
Swan /swɒn/ => thiên nga
 
  • Like
Reactions: Chou Chou

Shmily Karry's

Cựu Phụ trách box Sinh & box TGQT
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
6 Tháng tư 2017
2,965
4,314
644
Bình Dương
BirdsFarm animalsInsectsMammalsReptiles &
Amphibians
Sea
animals
Crow: quạbull: bò đựcant: kiếnmouse: chuộtfrog: ếchseal: hải cẩu
Canary: chim vàng anhcow: bò cáiscorpion : bọ cạpsquirrel: sócsnake: rắnoctopus: bạch tuộc
Swan: thiên ngadonkey: con lừaladybug: bọ rùarabbit: thỏcrocodile: cá sấukiller whale: cá voi sát thủ
Penguin: chim cánh cụthorse: còn ngựasnail: ốc sênwolf: sóichameleon: tắc kèshark: cá mập
Kingfisher: chim bói cásheep: con cừubutterfly : con bướmbat: dơidinosaur: khủng longseahorse: cá ngựa
[TBODY] [/TBODY]

P/s: mình không biết nhiều từ vựng lắm.. chỉ có con nào mà mình thích tìm hiểu thì lúc đọc nó có tên tiếng anh mới nhớ thôi.. với vài con học qua rồi :))
 
  • Like
Reactions: Chou Chou

Kyanhdo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
22 Tháng sáu 2017
2,357
4,161
589
19
TP Hồ Chí Minh
THPT Gia Định
BirdsFarm animalsInsectsMammalsReptiles &
Amphibians
Sea
animals
Stork: con còchicken: gàant: kiếnkitten: mèo confrog: ếchseal: hải cẩu
cardinal: chim giáo chủduck: vịtcocon: kénsquirrel: sócsnake: rắnoctopus: bạch tuộc
hummingbird: chim ruồidonkey: con lừaladybug: bọ rùafox: cáocrocodile: cá sấuwhale: cá voi
seagull: hải âuhorse: còn ngựacricket: con dếwolf: sóichameleon: tắc kèdolphin: cá heo
hawk: chim diều hâusheep: con cừubutterfly : con bướmbat: dơidinosaur: khủng longseahorse: cá ngựa
[TBODY] [/TBODY]
 
  • Like
Reactions: Chou Chou

Đặng Diệp Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng tám 2017
211
167
94
Hà Nam
BIRDSFARM ANIMALSINSECTSMAMMALSREPTILES & AMPHIBIANSAQUATIC ANIMALS
Flamingo: chim hồng hạcDuck: con vịtFly: con ruồiLion: con sư tửLizard: con thằn lằnOyster: hàu
Cockatoo: vẹt màoPig: con heoMosquito: con muỗiTiger: sư tử Snake:con rắnShark: cá mập
Parakeet: vẹt đuôi dàiGoose: con ngỗngFirefly: con đom đómElephant: con voiToad: con cócOctopus: bạch tuộc
Dragon-fly: chuồn chuồnChicken:gàAnt: con kiếnDolphin: cá heoSnake: con rắnPenguin:chim cánh cụt
Canary:chim vàng anhCock: gà trốngAphid: con rệpFox: con cáoDinosaurs: khủng longSeal: hải cẩu
Swan: thiên ngaHen: gà máiButterfly: con bướmWolf: sóiChamelon: tắc kè hoaJellyfish: sứa
Flamingo: chim hồng hạcHorse: con ngựaCaterpillar: sâu bướmRabbit: thỏFrog:con ếchSalmon: cá hồi
Bumble-bee: ong nghệSheep: con cừuLadybug: con bọ rùaGibbon: con vượnTadpole: nòng nọcEel: con lươn
Bunting: chim họa miDonkey: con lừaSpider: con nhệnMonkey: con khỉTurtle; con rùaMackerel:cá thu
[TBODY] [/TBODY]
 

Chou Chou

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,070
4,352
704
22
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy
Now is some exercises for this topic! :)
Ex1: What animal am I?
1. I like to make honey. On days that are sunny. My name rhymes with tree. What am I?
2. I am a large mammal. I live in the woods. I have fur. I stand up and growl when I am angry. Who am I?
3. I have feathers. I also have wings, but I don’t fly. I love to swim in icy water. Who am I?
Ex2: Choose the best answer. (This exercise uses some idioms)
1. Whales feed on krill.
A. tiny shellfish B. small fish C. sea plants D. small animals
2. Sperm whale population is at risk due to hunting.
A. in extinction B. in danger C. on the decrease D. in fewness
3. She told them she was dropping out of college. That really sets the .......... among the .................
A. dog/ cats B. cat/ pigeons C. cat/ mice D. cat/ fish
4. From the plane we had a ..............’s eye view of Manhattan.
A. hawk B. cat C. reptile D. bird
5. Make a .................. out of somebody means making someone appear stupid.
A. monkey B. fox C. crocodile D. donkey
 
  • Like
Reactions: ng.htrang2004

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,343
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Ex1: What animal am I?
1. I like to make honey. On days that are sunny. My name rhymes with tree. What am I?
Honey Bee
2. I am a large mammal. I live in the woods. I have fur. I stand up and growl when I am angry. Who am I?
TIGER
3. I have feathers. I also have wings, but I don’t fly. I love to swim in icy water. Who am I?
Penguin
Ex2: Choose the best answer. (This exercise uses some idioms)
1. Whales feed on krill.
A. tiny shellfish B. small fish C. sea plants D. small animals
2. Sperm whale population is at risk due to hunting.
A. in extinction B. in danger C. on the decrease D. in fewness
3. She told them she was dropping out of college. That really sets the .......... among the .................
A. dog/ cats B. cat/ pigeons C. cat/ mice D. cat/ fish
Also: put the cat among the pigeons
4. From the plane we had a ..............’s eye view of Manhattan.
A. hawk B. cat C. reptile D. bird
5. Make a .................. out of somebody means making someone appear stupid.
A. monkey B. fox C. crocodile D. donkey

xem lại câu 2 bài 1 nhé
 

Kaity Võ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
18 Tháng bảy 2016
422
611
219
Ex1: What animal am I?
1. I like to make honey. On days that are sunny. My name rhymes with tree. What am I?
->Bee
2. I am a large mammal. I live in the woods. I have fur. I stand up and growl when I am angry. Who am I?
-> Tiger
3. I have feathers. I also have wings, but I don’t fly. I love to swim in icy water. Who am I?
->Penguin
Ex2: Choose the best answer. (This exercise uses some idioms)
1. Whales feed on krill.
A. tiny shellfish B. small fish C. sea plants D. small animals
2. Sperm whale population is at risk due to hunting.
A. in extinction B. in danger C. on the decrease D. in fewness
3. She told them she was dropping out of college. That really sets the .......... among the .................
A. dog/ cats B. cat/ pigeons C. cat/ mice D. cat/ fish
Also: put the cat among the pigeons
4. From the plane we had a ..............’s eye view of Manhattan.
A. hawk B. cat C. reptile D. bird
5. Make a .................. out of somebody means making someone appear stupid.
A. monkey B. fox C. crocodile D. donkey

xem lại câu 2 bài 1 và câu 3 bài 2 nhé
 

Kyanhdo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
22 Tháng sáu 2017
2,357
4,161
589
19
TP Hồ Chí Minh
THPT Gia Định
Ex1: What animal am I?
1. I like to make honey. On days that are sunny. My name rhymes with tree. What am I? Bee
2. I am a large mammal. I live in the woods. I have fur. I stand up and growl when I am angry. Who am I?Tiger
3. I have feathers. I also have wings, but I don’t fly. I love to swim in icy water. Who am I?Penguin
Ex2: Choose the best answer. (This exercise uses some idioms)

1. Whales feed on krill.
A. tiny shellfish B. small fish C. sea plants D. small animals
2. Sperm whale population is at risk due to hunting.
A. in extinction B. in danger C. on the decrease D. in fewness
3. She told them she was dropping out of college. That really sets the .......... among the .................
A. dog/ cats B. cat/ pigeons C. cat/ mice D. cat/ fish
4. From the plane we had a ..............’s eye view of Manhattan.
A. hawk B. cat C. reptile D. bird
5. Make a .................. out of somebody means making someone appear stupid.
A. monkey B. fox C. crocodile D. donkey

xem lại câu 2 bài 1 nhé
 

Nguyễn Thị Ngọc Bảo

Cựu TMod tiếng Anh | CN CLB Địa Lí
Thành viên
28 Tháng tám 2017
3,161
2
4,577
644
20
Nghệ An
Nghệ An
๖ۣۜɮօռìǟƈɛ❦
Ex1: What animal am I?
1. I like to make honey. On days that are sunny. My name rhymes with tree. What am I?
Bee
2. I am a large mammal. I live in the woods. I have fur. I stand up and growl when I am angry. Who am I?
Tiger
3. I have feathers. I also have wings, but I don’t fly. I love to swim in icy water. Who am I?

Penguin

Ex2: Choose the best answer. (This exercise uses some idioms)
1. Whales feed on krill.
A. tiny shellfish B. small fish C. sea plants D. small animals
2. Sperm whale population is at risk due to hunting.
A. in extinction B. in danger C. on the decrease D. in fewness
3. She told them she was dropping out of college. That really sets the .......... among the .................
A. dog/ cats B. cat/ pigeons C. cat/ mice D. cat/ fish
4. From the plane we had a ..............’s eye view of Manhattan.
A. hawk B. cat C. reptile D. bird
5. Make a .................. out of somebody means making someone appear stupid.
A. monkey B. fox C. crocodile D. donkey

xem lại câu 2 bài 1 và câu 3 bài 2 nhé
 
  • Like
Reactions: Chou Chou

Đặng Diệp Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng tám 2017
211
167
94
Hà Nam
Ex1: What animal am I?
1. I like to make honey. On days that are sunny. My name rhymes with tree. What am I? Bee
2. I am a large mammal. I live in the woods. I have fur. I stand up and growl when I am angry. Who am I? Tiger
3. I have feathers. I also have wings, but I don’t fly. I love to swim in icy water. Who am I? Penguin
Ex2: Choose the best answer. (This exercise uses some idioms)

1. Whales feed on krill.
A. tiny shellfish B. small fish C. sea plants D. small animals
2. Sperm whale population is at risk due to hunting.
A. in extinction B. in danger C. on the decrease D. in fewness
3. She told them she was dropping out of college. That really sets the .......... among the .................
A. dog/ cats B. cat/ pigeons C. cat/ mice D. cat/ fish
4. From the plane, we had a ..............’s eye view of Manhattan.
A. hawk B. cat C. reptile D. bird
5. Make a .................. out of somebody means making someone appear stupid.
A. monkey B. fox C. crocodile D. donkey

xem lại câu 2 bài 1 nhé
 
  • Like
Reactions: Chou Chou

Chou Chou

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,070
4,352
704
22
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy
NOW IS THE KEY FOR THIS LESSON:

Ex1: What animal am I?

1. I like to make honey. On days that are sunny. My name rhymes with tree. What am I? BEE
2. I am a large mammal. I live in the woods. I have fur. I stand up and growl when I am angry. Who am I? BEAR
(hầu hết mọi người nhầm với TIGER nhưng các bạn chú ý chữ "stand up" nha, hổ không đứng lên đâu nha, chỉ có gấu thôi)

3. I have feathers. I also have wings, but I don’t fly. I love to swim in icy water. Who am I? PENGUIN
Ex2: Choose the best answer. (This exercise uses some idioms)
1. Whales feed on krill.
A. tiny shellfish B. small fish C. sea plants D. small animals
2. Sperm whale population is at risk due to hunting.
A. in extinction B. in danger C. on the decrease D. in fewness
3. She told them she was dropping out of college. That really sets the .......... among the .................
A. dog/ cats B. cat/ pigeons C. cat/ mice D. cat/ fish
put/ set the cat among the pigeons: cái gì gây phiền phức hoặc làm ai đó tức giận
4. From the plane we had a ..............’s eye view of Manhattan.
A. hawk B. cat C. reptile D. bird
have a bird's eye view: có thể nhìn rõ ràng từ 1 vị trí cao

5. Make a .................. out of somebody means making someone appear stupid.
A. monkey B. fox C. crocodile D. donkey
make a monkey out of sb: làm cho ai đó trông ngu ngốc
 
Top Bottom