Sử 9 tổng khởi nghĩa 8/1945

ngoclan2k7

Học sinh
Thành viên
22 Tháng bảy 2019
62
45
26
15
Hà Nam
Trung học cơ sơ đinh công tráng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1: Đảng cộng sản Đông Dương căn cứ vào những điều kiện lịch sử nào để giải phát động cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 ?
2: Bằng những sự kiện lịch sử tiêu biểu , em hãy làm sáng tỏ nhận định " Thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 là thành quả tiếp nối của 15 năm đấu tranh chuẩn bị lực lượng cách mạng của Đảng ?
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,207
12,662
991
20
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
1: Đảng cộng sản Đông Dương căn cứ vào những điều kiện lịch sử nào để giải phát động cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 ?
Đảng cộng sản Đông Dương căn cứ vào những điều kiện lịch sử để giải phát động cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945:
+ Thế giới:
- Chiến tranh thế giới thứ 2 bước vào giai đoạn cuối. Ở châu Âu, tháng 5 năm 1945 Đức đầu hàng Đồng minh không điều kiện.
- Ở châu Á, 14 - 8 - 1945, Nhật đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện. Quân Nhật ở Đông Dương cũng bị tê liệt, chính phủ tay sai thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang cực độ. Thời cơ cách mạng đã chín muồi.
+ Trong nước: quần chúng đã sẵn sàng đứng dậy theo Đảng khởi nghĩa giành chính quyền.
+ Trước hoàn cảnh thuận lợi đó, Đảng ta đã kịp thời phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước:
- Ngày 14 đến ngày 15 - 8 - 1945, Hội nghị toàn quốc Đảng cộng sản Đông Dương họp ở Tân Trào, phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước trước khi quân Đồng minh vào. Thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc, ra quân lệnh số 1 kêu gọi toàn dân nổi dậy.
- Ngày 16 - 8 - 1945, Đại hội Quốc dân tiến hành họp ở Tân Trào, thông qua 10 chính sách của Việt Minh, lập ra Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm chủ tịch, quy định quốc kỳ quốc ca.
- Chiều ngày 16 - 8 - 1945, theo lệnh của Ủy ban khởi nghĩa, một đơn vị giải phóng do Võ Nguyên Giáp chỉ huy xuất phát từ Tân Trào tiến về thị xã Thái Nguyên, mở đầu cho Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
2: Bằng những sự kiện lịch sử tiêu biểu , em hãy làm sáng tỏ nhận định " Thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 là thành quả tiếp nối của 15 năm đấu tranh chuẩn bị lực lượng cách mạng của Đảng ?
" Thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 là thành quả tiếp nối của 15 năm đấu tranh chuẩn bị lực lượng cách mạng của Đảng" vì:
a. Đối với Việt Nam:
+ Cách mạng tháng Tám là sự kiện lịch sử vĩ đại, là biến cố lịch sử, mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc ta.
+ Phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp - Nhật, lật nhào ngai vàng phong kiến, lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
+ Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của dân tộc ta, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc - kỉ nguyên độc lập, tự do; kỉ nguyên nhân dân lao động nắm chính quyền, kỉ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội.
+ Từ đây, Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành một Đảng cầm quyền, chuẩn bị những điều kiện tiên quyết cho thắng lợi tiếp theo.
b. Đối với thế giới:
+ Góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai, chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm suy yếu chúng
+ Cổ vũ các nước thuộc địa và phụ thuộc, nửa thuộc địa đứng lên chống chủ nghĩa đế quốc và thực dân, nhất là các nước ở Châu Á, Châu Phi.

Trên đây là đáp án tham khảo của mình, bạn có thể xem qua. Có bất cứ thắc mắc nào bạn có thể để lại phía dưới, mình sẽ hỗ trợ ạ.

Bạn có thể tham khảo thêm: TRỌN BỘ kiến thức học tốt các môn dành cho bạn. Hoàn toàn miễn phí!
Hoặc bạn có thể tham khảo các topic học thuật mới của box sử tại: Sử Tổng hợp những topic học thuật tại box sử
 
  • Like
Reactions: ngoclan2k7

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
18
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
1: Đảng cộng sản Đông Dương căn cứ vào những điều kiện lịch sử nào để giải phát động cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 ?
2: Bằng những sự kiện lịch sử tiêu biểu , em hãy làm sáng tỏ nhận định " Thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 là thành quả tiếp nối của 15 năm đấu tranh chuẩn bị lực lượng cách mạng của Đảng ?
Câu 2
* Thắng lợi Cách mạng tháng Tám là thắng lợi trong suốt 15 năm của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, một thắng lợi ít đổ máu, nhanh chóng trong vòng 15 ngày. Cách mạng tháng tám được chuẩn bị trong suốt 15 năm, phải trải qua ba giai đoạn: phong trào cách mạng năm 1930 -1935, năm 1936 - 1939, 1939 - 1945. Mỗi phong trào, mỗi giai đoạn là một bước chuẩn bị lực lượng và chuẩn bị tập dượt cho cuộc đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng dẫn đến sự thành công của Cách mạng tháng Tám.
* Ngay từ khi mới ra đời đầu năm 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra đường lối đúng đắn. Khi chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ tình hình thế giới và trong nước có nhiều chuyển biến Đảng Cộng sản Đông Dương, đã chuyển hướng đấu tranh giải quyết, đúng đắn mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chống đế quốc và giải phóng dân tộc. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và đó là một yêu cầu thiết yếu.
* Từ khi mới ra đời Đảng, đã Chú trọng xây dựng lực lượng Cách mạng từ xây dựng khối liên minh công nông giai đoạn năm 1930 -1931, đội quân chính trị của quần chúng giai đoạn 1936 - 1939, đến mặt trận dân tộc thống nhất giai đoạn 1939 - 1945 tiêu biểu là một trận Việt minh, tập hợp rộng rãi các tầng lớp yêu nước tham gia, tạo nên lực lượng chính trị hùng hậu phân hóa và cô lập kẻ thù. Đảng ta đã xác định đấu tranh chính trị là bộ phận hợp thành của cách mạng có vai trò quyết định trong tổng khởi nghĩa tháng Tám
* Lực lượng vũ trang và đấu tranh vũ trang là mũi nhọn của bạo lực cách mạng, được hình thành và phát triển trên nền tảng lực lượng chính trị và đấu tranh chính trị, lực lượng vũ trang có ảnh hưởng rất lớn, bảo vệ và thúc đẩy đấu tranh chính trị phát triển, thống nhất chặt chẽ.
* Khi Nhật đảo chính Pháp ( 9/3/1945 )Đảng ta phát động cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, quần chúng nhân dân sẵn sàng đứng lên nổi dậy giành chính quyền.
* Khi phát xít Nhật đầu hàng quân đồng minh vào ( 15/08/1945 ) dưới sự lãnh đạo của Đảng lực lượng vũ trang đóng vai trò nòng cốt, xung kích, hỗ trợ cho lực lượng chính trị của quân chúng đánh chiếm các công sở của địch giành chính quyền về tay nhân dân trong vòng 15 ngày.
* Ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt cho chính phủ, đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Trên đây là đáp án tham khảo của mình, bạn có thể xem qua. Có bất cứ thắc mắc nào bạn có thể để lại phía dưới, mình sẽ hỗ trợ ạ.Bạn có thể tham khảo thêm: https://diendan.hocmai.vn/threads/t...c-mon-danh-cho-ban-hoan-toan-mien-phi.827998/
Hoặc bạn có thể tham khảo các topic học thuật mới của box sử tại: https://diendan.hocmai.vn/threads/tong-hop-nhung-topic-hoc-thuat-tai-box-su.831599/
 
  • Like
Reactions: Xuân Hải Trần
Top Bottom